مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
"از گروه فشار تا حزب سیاسی!"
نگاهی به تاریخ، تلاشی برای آینده!

در این سمینار تلاشهای تاكنونی جنبش كمونیسم كارگری برای ایجاد یك حزب سیاسی باز، مدرن و كارگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این به بحث و بررسی مسائل گرهی جنبش كمونیسم كارگری مانند: مصافهای پیشاروی این جنبش، مختصات و ویژگی های یک حزب سیاسی کمونیستی کارگری، و ضرورت ویژه نقد گرایشات پوپولیستی و فرقه ای برای پیشروی، پرداخته خواهد شد.

علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
زمان: یکشنبه ۲ مارس ۲۰۰۸
ساعت ۷ شب بوقت اروپای مرکزی و ۱ بعد از ظهر بوقت شرق آمریکا
و بطورهم زمان در یاهو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com
worker.communism.studies@gmail.com