اخراج و انتقال اجباری کارگران سرد خانه و کشتارگاه تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز اخیر طاهری مدیر عامل سردخانه و کشتارگاه تهران٬ خطاب به بیش از 60 نفر از کارگران قراردادی٬ که سابقه هریک ازاین کارگران بین 5 تا 27 سال است٬ اعلام نموده است کار شما و نگه داشتن شما در این مرکز تاکنون برای ما موجب زیان و ضرر بوده است! با اين ادعاى پوچ٬ کارفرما در چند روز گذشته تعدادی از کارگران قدیمی سردخانه را که سابقه کارشان 25 سال به بالا بوده با اجبار و تهدید مجبور به بازنشستگی نموده است. همچنین به دیگر کارگران با سابقه در خارج از سردخانه گفته شده به فکر کار و شغل جدیدی برای خودشان باشند. چون از کار اخراج خواهند شد! همچنین بنا به دستور کارفرما لیستی از باقیمانده کارگران تهیه شده که بایستی برای انجام کار به میادین میوه و تره بار در سطح شهر تهران منتقل شوند.

به گفته یکی از کارگران بر اثر این انتقال و جابجایی٬ ماهیانه تا مبلغ 200 هزار تومان که مربوط به اضافه کاری و برخی مزایای شغلی این کارگران است از کل مبلغ ماهانه دستمزد کارگران کاهش پیدا خواهد کرد. البته تا این لحظه کارگران با مخالفت و اعتراض خود مانع از اجرای این سیاست ضد کارگری و جابجایی شده اند!

سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن از جمله زیر مجموعه های شهرداری تهران در زمینه تهیه و بسته بندی و توزیع انواع گوشت، مرغ و ماهی میباشد. در این مرکز بیش از 60 کارگر قراردادی مشغول به کار هستند.

تعرض سرمايه داران براى کاهش دستمزدها٬ تغيير قراردادها٬ اخراج کارگران باسابقه٬ و کلا ارازانتر تمام کردن هزينه نيروى کار با هدف کسب سود بيشتر٬ سياستى است که بسرعت گسترش مى يابد. شرکتهاى پيمانى حلقه واسط اجراى اين سياستهاى ضد کارگرى هستند. هيچ نقل و انتقالى نبايد منجر به کاهش دستمزدها٬ تغيير شرايط کارى و استخدامى٬ و کاهش درآمد کارگر شود. کارگران براى لگام زدن به تعرض بى ترمز کارفرمايان که بجز سود بيشتر هيچى را نميبينند٬ تنها ميتوانند به نيروى متشکل و متحدشان متکى شوند. حزب٬ کارگران مراکز مختلف را به برپائى مجمع عمومى و مقابله با سياستهاى ضد کارگرى سرمايه داران که هدفى جز کاهش سطح دستمزدها و تحميل فقر بيشتر به خانواده هاى کارگرى ندارد فراميخواند. تنها راه مقابله با زورگوئى و تلاش سرمايه داران براى استثمار و کسب سود بيشتر اعتراض متحد کارگران در دفاع از حقوق و زندگى شان است.     

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ آبان ١٣٨٧ – ١۶ نوامبر ٢٠٠٨