ایران خودرو قتلگاه کارگران است
یک کارگر دیگر ایران خودرو به قتل رسید!

بنا به خبر دريافتى٬ روز یکشنبه 24/9/87 یکی از کارگران پرس کار ایران خودرو دیزل در محل کار به قتل رسید. این کارگر در شرکت ایران خودرو دیزل واقع در چهار راه ایران خودرو در حالیکه مشغول کار بود ناگهان دستگاه پرس 500 تنی بر او فرود آمد و بدنش را از ناحیه کمر قطع و به دو قسمت متلاشی شده تبدیل نمود!

با کمال تاسف این کارگر بلافاصله جان باخت! وقوع و مشاهده این صحنه بسیار تلخ و دردناک  کارگران ایران خودرو دیزل را در اندوهی عمیق فرو برد و خبر تلخ مرگ این کارگر جان باخته دهان به دهان در میان کارگران دیگر بخشهای ایران خودرو با تاسف و اندوه میچرخد. متاسفانه نام و مشخصات و سابقه کار این کارگر جان باخته تا این لحظه در دست نیست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری جان باختن این کارگر را به خانواده و بازماندگان، به کارگران ایران خودرو و به طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت میگوید. حزب اتحاد کمونیسم کارگری مسئولین و سرمایه داران ایران خودرو و دولت اسلامی شان را قاتل مستقیم و مسببین این جنایت میداند. ایران خودرو یک قتلگاه مشهور کارگران است. اینها "سوانح محیط کار" نیستند بلکه جنایاتی است که بدلیل صرفه جوئی در هزینه سیستم ایمنی کار روی میدهند و منشا آن تامین سود بیشتر سرمایه داران است.

حزب، کارگران ایران خودرو را به شرکت گسترده در مراسم گرامیداشت این کارگر جان باخته دعوت میکند. یاد عزیزش گرامی باد!

 

     
مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
28 آذر ١٣٧٨ – 18 دسامبر 2008