اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
در باره عمليات تروريستى در نروژ

روز جمعه ٢٢ ژوئيه ٢٠١١ در نروژ٬ طى دو عمليات تروريستى ٧۶ نفر کشته و ٩۶ نفر ديگر مجروح شدند. عمليات اول با انفجار بمب مهيبى در منطقه اى نزديک دفتر نخست وزيرى در اسلو صورت گرفت که طى آن ٨ نفر جان خود را از دست دادند. عمليات دوم دو ساعت بعد با تیراندازی به اردوی جوانان حزب کارگر در جزیره اوتویا انجام شد که طى يکساعت و نيم ۶٨ تن از جوانان بيدفاع قتل عام شدند. اطلاعات تاکنونى بر دستگيرى و اعتراف "آندرس بهرینگ بریویک"٬ ۳۲ ساله اهل نروژ، که تمايلات قوى نژادپرستانه و محافظه کارانه مسيحى دارد و با سازمانهاى مختلف نژادپرست همکارى داشته٬ اشاره دارد. او در اعترافاتش اعلام کرده است که اقدامات او "گرچه بی‌رحمانه اما ضروری بوده‌است"!

از بن لادن تا آندرس بهرينک٬ از جريانات متفرقه تروريستى اسلامى و دست راستى نژاد پرست تا ترويسم دولتى و خيل طرفداران آپارتايد نسبيت فرهنگى٬ براى اعمال بيحقوقى و تروريزه کردن شهروندان هر توجيهى داشته باشد٬ دسته جمعى آتش تروريسم و آدمکشى عريان را شعله ورتر ميکنند. هر جنايت تروريستى به تشديد ترور و تحجر و ايجاد ناامنى براى شهروندان منجر ميشود. از موضع کمونيسم کارگرى و بشريت متمدن خواهان آزادى و برابرى و رفاه٬ جريانات تروريستى اعم از دولتى و غير دولتى در يک صف ايستاده اند. تروريسم عليه برابرى و نوعدوستى و پيشرفت و ارزشها و آرمانهاى پيشرو است. تروريسم لجام گسيخته ويژگى دنياى سرمايه دارى امروز و يک رکن رقابتهاى قدرتهاى متفرقه دولتى و غير دولتى براى گرفتن سهم از استثمار طبقه کارگر و تحميل عقبگرد سياسى و فکرى و فرهنگى به بشريتى است که کوچکترين منفعتى در اين جدال تروريستى ندارد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضمن ابراز همدردى عميق با خانواده هاى قربانيان اين رويداد تروريستى٬ همراه با بشريت آزاديخواه اين جنايت هولناک تروريستى را محکوم ميکند. پايان دادن به تروريسم کار جنبشى است که منفعتى در تداوم چرخه ترور و جنايت ندارد. بايد بساط تروريستها را برچيد. بايد زمينه هاى اجتماعى رشد و تحرک تروريسم را درهم کوبيد. بايد در مقابل تهاجم دولتها به آزاديها و حقوق مدنى شهروندان تحت عنوان "مقابله با تروريسم" ايستاد. قطب سوم٬ بشريت آزاديخواه و در راس آن طبقه کارگر٬ بايد با قدرت عليه تروريسم و در دفاع از آزادى و برابرى و رفاه شهروندان بميدان بيايد.  

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ مرداد ١۳۹۰  - ٢۵ ژوئیه ۲۰١١