سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران
دزدی از مبالغ اضافه کاری کارکنان!

در اطلاعیه مورخ 21/2/90 اعلام داشتیم مبلغ بیش از 500 میلیون تومان از دستمزدهای مربوط به سال پیش بیش از 250 نفر از کارکنان سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران پرداخت نشده و علاوه بر این ساعت کاری کارکنان را که از ساعت 8 صبح تا 30/2 عصر بود٬ به مدت یک ساعت و
نیم یعنی تا ساعت 4عصر اضافه نموده اند بی آنکه از این بابت دستمزدی محاسبه و پرداخت شود! هنوز دستمزدهای معوق پرداخت نشده و ساعت اضافی کار بدون پرداخت ریالی دستمزد ادامه دارد. اما امروز چهارشنبه که فیشهای حقوقی توزیع شد معلوم گردید مبلغی از 50 تا 70 هزار تومان از اضافه کاری هر یک از کارکنان کسر گردیده است؟

یکی از کارکنان زحمتکش میگفت: دستمزدهایمان را مثلا 9 درصد اضافه کرده اند. چیزی حدود 30 هزار تومان!! اما امروز در ازای اضافه کاری که انجام داده ایم از هر یک از ما 50 تا 70 هزار تومان کسر نموده ند!! این یعنی نمایش مسخره خیمه شب بازی از نوع اسلامی و آخوندی، ظاهرا  30 هزار تومان به دستمزدهایمان اضافه شده اما از آنطرف تا 70 هزار تومان از ثمره کارمان را بالا کشیده اند. یعنی در اصل چیزی به دستمزدهایمان اضافه نشده هیچ بدهکار هم شده ایم. گرانی و تورم هم هر لحظه و هر روز بیشتر و بیشتر اوج میگیرد و عباسی دزد هم که مدیر سازمان نوسازی است و هم از توبره میخورد و هم از آخور در جواب ما میگوید: بودجه نداریم همینه که هست.

سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران واقع در میدان ونک خیابان میرداماد با بیش از 250 نفر کارمند قراردادی، با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 4 عصر میباشد. اوضاع در میان کارکنان ناراضی و معترض این اداره به دلیل نپرداختن دستمزدها و افزایش ساعت کاری آن هم بدون پرداخت دستمزد بسیار بحرانی و آشفته است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ تیر١۳۹۰  - ٢٠ ژوئیه ۲۰١١