کارکنان شرکت اتوماسیون چارگون
دستمزدهای ما چه شد؟

بنا به خبر دريافتى٬ اول مرداد ماه پولی به حساب هیچیک از 800 نفر کارکنان شرکت اتوماسیون چارگون واریز نشد. حسابهای خالی، اجاره خانه ها و هزینه های سرسام آور زندگی کارگران با تهديدها و وعده های دروغ امروز و فردای طبری مدیر شرکت پاسخ گرفته است.  

صبح روز اول مرداد جمعی از کارکنان شرکت اتوماسیون با اعتراض و پیگیری خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان شدند. طبری و همدستانش با چرب زبانی و وعده و وعید گفته اند: ما لیستهای حقوق شما را نوشته ایم و به فکر پرداخت دستمزدهایتان در آینده هستیم!

یکی از کارکنان اتوماسیون میگفت: زندگی که با قول و قرار دروغ نمی چرخد! اگر راست بگویند و هزار تا لیست حقوق و از این مزخرفات که جملگی در جهت سودجویی خودشان است را بنوسید که برای من پول اجاره خانه و ... نمیشود. من میخوام برای بچه ام شیر خشک بخرم. با وعده امروز و فردا که نمیشه! تاخیر و کارشکنی در پرداخت دستمزدهای ما حرفه همیشگی طبری و شرکایش است.

شرکت اتوماسیون چارگون مجری طرحهاى اتوماسیون، برنامه نویسی و راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری٬ با 800 نفر کارکنان قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری فشرده که از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کار اجباری از 5 عصر تا 9 شب٬ در شرایط بردگی مطلق به کار مشغولند. دفتر مرکزی شرکت در میدان ونک خیابان خدامی تهران واقع میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ مرداد ١۳۹۰  - ٢۵ ژوئیه ۲۰١١