کارگران سد کارون 4 خوزستان!
دستمزدهای خرداد ماه معوق!

در اطلاعیه قبلی مورخ 23/2/90 اعلام داشتیم بیش از 400 نفر از کارگران سد کارون 4 دستمزدهای 18 ماهه معوق خود را دریافت ننموده اند و عوامل کارفرما در هراس از اعتصاب و اعتراضا ت کارگران در اول مه یکماه از دستمزدهای کارگران را پرداخت نمو دند.  

در طی 2 ماه گذشته به دنبال فشارها و اعتراضات مکرر کارگران٬ عوامل کارفرما به ناچار به خواستهای کارگران تسلیم شده و بخش عمده ای از دستمزدهای کارگران را پرداخت کرده اند. عقب نشینی سرمایه داران و حکومتشان در برابر قدرت اتحاد و اعتراض کارگران پدیده جدید و عجیبی نیست، هرجا که کارگران بطور متحد و یکپارچه و مصمم برای دستیابی به خواستهای برحقشان به میدان آمده اند مسلما و قطعا نتیجه گرفته اند. کارگران سد کارون 4 بخشی از مطالباتشان را نقد کرده اند اما این به هیچ وجه کافی نیست. دستمزدهای خرداد ماه هنوز پرداخت نشده، شرایط کاری بسیار سخت و وحشتناک است و دستمزدهای ناچیزمان هم چندین برابر زیر خط فقر. این زندگی در اعماق فقر و فلاکت و محرومیت و گرسنگی شایسته انسان نیست! عوامل کارفرما وعده داده اند همه دستمزدهای کارگران تا شهریور ماه به روز خواهد شد اما توبه گرگ مرگ است و اعتبار و اعتمادی به وعده های سرمایه داران و حکومتشان نیست.

رفقای کارگر!
سرمايه داران طفیلی و سودجو و حکومت اسلامی نوکرشان ذره ای در اندیشه ما و خانواده هایمان نیستند. آنچه برای حضرات حائز اهمیت است حسابهای بانکیشان است که در سایه زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب و سانسور و استثمار وحشیانه ما کارگران هر روز فربه و فربه تر میشود. حکومت اسلامی و سیستم جهنمی و ضد انسانیش امروز بیش از هر زمان دیگری زبون تر و شکننده تر است. سرمایه داران و عواملشان هیچگاه از روی نیت خیر! و انساندوستی به خواستهای انسانی ما کارگران تسلیم نخواهند شد. باید حرص و آز و سودجویی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان را  به قدرت اتحاد و تشکل و برپایی مجامع عمومی منظم و اعتصاب افسار بزنیم. باید بساط همه این بیکارگان مفتخور را برچینیم.

کارگران پروژه سد کارون 3 که چندی پیش به اتمام رسید هم اکنون در احداث پروژه سد کارون 4 واقع در منطقه باغملک و ایذه خوزستان مشغول بکارند. این کارگران که تعدادشان بیش از 400 نفر است همگی قراردادی و با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری مشغول به کار هستند و در 10 کمپ غیر بهداشتی و فاقد امکانات در شرایط تفتیش پلیسی و بد آب و هوایی که تحت نظارت وزارت نیرو خوزستان میباشند به سر میبرند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٩ تیر١۳۹۰  - ٢٠ ژوئیه ۲۰١١