کارگران شرکت تدارکاتی محارم
دزدی از دستمزدهای کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز گذشته دستمزدهای مرداد ماه 25 نفر از کارگران شرکت محارم پرداخت شد! دستمزدها پرداخت شد اما با کسر 150 تا 200 هزار تومان از هر نفر!

کارگران با مشاهده مبالغ ناچیز واریزی به حسابشان بلافاصله با مراجعه به نجفی مدیر شرکت دست به اعتراض زدند اما نجفی با گستاخی و تهدید و لحنی طلبکارانه خطاب به کارگران گفته است: خوشحال و شکرگزار باشید که همین پولهای حداقل هم به حسابتان واریز شده است! این جانور دلال و سودجو پس از کلی به هم بافتن و زمینه چينی به کارگران گفته است در این اوضاع و احوال نابسامان فعلی باید در انتظار روزهای بدتری هم باشید. نجفی علت کسر 150 تا 200 هزار تومان از دستمزد کارگران را ورشکستگی و بی پولی عنوان نموده است. اما بنا به اعلام تعدادی از کارگران نجفی دروغ میگوید و فقط در این جنگل بی قانون و توحش سرمایه داران و حکومت اسلامی هدفش سودجویی بیشتر و بالا کشیدن دستمزدهای کارگران است.

شرکت محارم با 25 نفر کارگر با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 6 عصر٬ تهیه کننده مصالح ساختمان در زمینه احداث انواع پروژه های ساختمانی و طرف قرارداد باندها و مراکز فاسد حکومت اسلامی است. نجفی و برخی از باندها و سرکردگان جانی حکومت اسلامی با جعل فاکتورهای خرید و زد و بند مالی و اختلاس و رشوه٬ ماهیانه میلیاردها تومان پولهای باد آورده به جیب میزنند با اینحال دستمزدهای ناچیز کارگران همیشه مشمول تعویق و کسورات است! دفتر شرکت محارم در خیابان میر داماد تهران در میدان کتابی واقع است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ شهريور ١۳۹۰  - ۶ سپتامبر ۲۰١١