کارگران شرکت به پخش
اخراج از کار، دستمزدهای معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ طی روزهای گذشته به دستور کارفرما 30 نفر از کارگران شرکت به پخش (توزیع کننده انواع محصولات کارخانه روغن نباتی لادن) از کار اخراج شده اند. بهانه کارفرما برای اخراج کارگران بحران و ورشکستگی و عدم توان مالی برای پرداخت دستمزدهای کارگران و ادامه کار است. علاوه بر اخراج کارگران عوامل کارفرما تا روز دوازدهم شهریور ماه از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری نموده اند. جواب کارفرما به کارگران اخراجی معترض و کارگران شاغلی که خواستار دریافت دستمزدهایشان هستند٬ تهدید به اخراج و بیکارسازی بیشتر و توسل به وعده های دروغ امروز و فرداست.

یکی از عوامل کارفرما به کارگران گفته است: فعلا منتظر دریافت دستمزدها نباشید٬ پولی در دست نداریم که به شماها بدهیم. تازه شما کارگران با این اوضاع و احوالی که هست باید خودتان را برای روزهای سخت تر اخراج و بیکاری آماده نمائید.

شرکت به پخش وابسته به کارخانه روغن نباتی لادن واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 1000 کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری به روش اردوگاههای کار اجباری از صبح تا شب بنا به نیاز کارفرما٬ مسئول پخش و توزیع انواع محصولات کارخانه روغن نباتی لادن است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ شهريور ١۳۹۰  - ۵ سپتامبر ۲۰١١