ایران خودرو؛
سایت دو ایتکو پرس به فروش گذاشته شد!

 

بنا به خبر دريافتى٬ بر اساس تصمیم سهامداران و عناصر ضد کارگری در ایران خودرو سرانجام سایت دو ایتکو پرس جهت فروش به مزایده گذاشته شد. قبلا در اطلاعيه اى در تاريخ ١٢ آذرماه اعلام کرديم که؛ "خبر و زمزمه هائی از جانب مدیریت این واحد تولیدی مبنى بر تعطيلى سايت دو ايتکو پرس به کارگران رسیده است. قرار است در آینده نزدیک٬ شاید تا پایان سال جاری٬ سایت دو ایتکوپرس را تعطیل و فعاليت آن را در سایت یک ايتکوپرس ادغام نمایند".

30% سايت دو ايتکو پرس در مالکیت قلعه بانی از سرمایه داران نوکیسه و چهره های منفور ضد کارگریست. قلعه بانی هم اکنون از سهام داران رنو در پارس خودرو نيز هست و مستقیما در سرکوب خونین تابستان امسال کارگران پارس خودرو با اوباش اطلاعاتی و پلیس حکومت اسلامی همدست بوده است. 50% دیگر سهام سايت دو ايتکو پرس در مالکیت شرکت توسعه صنایع پرس ایران و 20% دیگر متعلق به ایران خودرو است.

قرار بر این است که محل این کارخانه به همراه وسایل تولیدش یکجا فروخته شود. به گفته یکی از مسئولین اداری ایران خودرو در صورت بفروش رسیدن این واحد تولیدی حداقل 75 نفر از کارگران قراردادی فورا کار خود را از دست خواهند داد و 25 نفر دیگر معلوم نیست چه خواهند شد. قبلا یکی از کارگران گفته بود فروش و تعطیلی شرکت مساویست با اخراج و بیکاری و تحمیل فقر روز افزون به کارگران و خانواده هایشان و همچنین زنجانی کارفرمای پادوی سرمایه داران گفته بود "این اقدام در جهت بهینه سازی تولید و سود آوری بیشتر است!"

در سایت دو ایتکو پرس واقع در  جاده مخصوص کرج هم اکنون بیش از 100 کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزد 219 هزار تومانی در 3 شیفت کاری سنگین و فرساینده و پر خطر مشغول به کارند و تصمیم اخیر سرمایه داران برای کسب سود بیشتر٬ علاوه بر فشار کار و فقر شدیدی که کارگران با آن دست به گریبانند٬ کابوس بيکارى و فقر و فلاکت بیشتر را در مقابل این کارگران و خانواده های محرومشان قرار داده است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣٠ آذر ١٣٧٨ – ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨