تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سرو مشرق زمین!

بنا به خبر دريافتى٬ روز دوشنبه دهم مرداد ماه بنا به دستور سیار مدیر شرکت انگل پیمانکاری سرو مشرق زمین 10 نفر از کارگران زحمتکش شرکت که هر یک سابقه کاری تا 2 سال دارند٬ حتی بدون آنکه دستمزدهای معوقشان را هم بپردازند٬ از کار اخراج شده اند. علیرغم نیاز شدید کاری شرکت به کارگران این تصمیم ضد کارگری اتخاذ و اجرا شده است. کارگران اخراجی که از اقدام ناگهانی سیار مدیر شرکت شوکه و بشدت عصبانی و منزجر شده بودند٬ از اولین ساعات صبح روز دوشنبه بلافاصله در برابر دفتر شرکت واقع در اتوبان حکیم غرب تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران خواستار ملاقات حضوری با سیار عنصر منفور و ضد کارگری شدند. خواست اصلی کارگران بازگشت به کار و دریافت فوری دستمزدهای معوق تیر ماه و 10 روز مرداد ماه میباشد. سیار که در هراس از رویارویی با کارگران خشمگین خودش را در دفتر شرکت پنهان نموده و عوامل و پادوهایش به تهدید کارگران اخراجی پرداختند. تجمع اعتراضی کارگران تا حوالی ظهر ادامه داشت بی آنکه به نتیجه ای برسد با اینحال اعتراض و پیگیری کارگران ادامه دارد.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: این بی شرف سیار ما را در ازای ماهی 300 هزار تومان به بردگی گرفته است. حکومت اسلامی هم حامی و پشتیبان و همدست همه جنایتهای امثال سیار علیه ما کارگران است. کار در پارکها و فضای سبز بعلت گستردگی و تعداد اندک کارگران بسیار سنگین و طاقت فرسا است. در 24 ساعت شاید فقط 3 تا 4 ساعت برای خواب و استراحت و نظافت ما وقت گذاشته اند. شبانه روزی در ازای فقط ماهی 300 هزار تومان برایشان کار میکنیم٬ هیچگاه دستمزدهایمان را هم بموقع نمیدهند. در اینجا برای ما هیچ امکان زندگی وجود ندارد. در اینجا هیچ خبری از حتی یک وعده غذای مناسب! از بهداشت و استراحت نیست. ما که حالا اخراج شده ایم اما بقیه کارگران و همکاران ما که فعلا سر کار هستند آنها هم دستمزدهای تیر ماه را دریافت نکرده اند.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با بیش از 30 نفر کارگر٬ که همین  امروز 10 نفر از آنها از کار  اخراج و بیکار شده اند٬ در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند! فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم! که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند٬ با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ مرداد ١۳۹۰  - ٢ اوت ۲۰١١