اخراج کارگران شرکت جنرال مکانیک !

بنا به خبر دريافتى٬ طی روزهای گذشته به دستور یاری مدیر شرکت جنرال مکانیک 20 نفر دیگر از کارگران شاغل در بخشهای مختلف اين شرکت از کار اخراج شده اند. بحران و سقوط مالی شرکت جنرال مکانیک که عمدتا ناشی از ورشکستگی و فساد مالی مدیران شرکت و باندهای حکومتی است همچنان ادامه دارد و در این رهگذر این کارگران و خانواده های محرومشان هستند که از قرار بر طبق قرار و موازین حکومت اسلامی بایستی تقاص ضرر و زیان سرمایه داران طفیلی را بپردازند. متاسفانه تا این لحظه تلاش و پیگیری های مداوم کارگران اخراجی برای بازگشت به کار و نقد شدن برخی دستمزدهای معوق نتیجه نداده است .

یکی از کارگران اخراجی میگفت: این حکومت اسلامی و سرمایه داران آنچنان با هم عجین شده و در هم تنیده شده اند که به هر کجا به هر ارگان حکومتی برای شکایت و پیگیری حق و حقومان مراجعه میکنیم٬ مثل اینکه روح پر فتوح و با بذل و بخشش! سیار و شرکایش قبل از ما در آنجا حضور داشته و در زد و بند و تبانی پنهانی همه درها را بر علیه ما بسته و همه چیز را ماستمالی کرده اند. این یعنی آخر عدالت و انصاف اسلا م و سرمایه داران بر علیه ما کارگران !

 شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 110 کارگر با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 330 هزار تومانی و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم٬ در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای رو گذر در غرب تهران است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران بوده و یاری مدیر شرکت به همراه دیگر همدستان دزدش در روابط پنهانی و زد و بند و فساد مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنیاد مستضعفان٬ به بهای استثمار وحشیانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران ثروتهای نجومی به جیب می زنند .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ شهريور ١۳۹۰  - ۵ سپتامبر ۲۰١١