کارگر زندانی، زندانی سیاسی
آزاد باید گردد!

 

"آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی" خواست قدیمی کارگران و کمونیستهاست که امروز به شعاری توده ای در داخل و خارج کشور تبدیل شده است. ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی، لغو مقوله "جرم سیاسی"، و برچیده شدن زندانهای سیاسی هستیم. ما خواهان محاکمه سران رژیم اسلامی بجرم جنایت علیه مردم در دادگاههای علنی و عادلانه منتخب مردم هستیم! ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام و ممنوعیت اکید هر نوع شکنجه شهروندان هستیم! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندانهای سیاسی برچیده باید گردد! رژیم اعدام، شکنجه، کشتار، سرنگون باید گردد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری شما ایرانیان آزادیخواه را به شرکت در تظاهرات برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی دعوت میکند. 

 

شنبه 8 آگوست، ساعت 3.30
بالای میدان سرگل، مقابل کتابفروشی آکادمی بوک هاندل

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات استکهلم
 7 اوت 2009