اجتماع فرهنگیان باز نشسته کرمانشاه

بنا به گزارش رسيده به حزب، امروز يکشنبه ٨ ارديبهشت ٨٧ فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه دست به اعتراض زدند و برای دومین بار در مقابل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه تجمع کردند. تعداد این بازنشستگان فرهنگی بیش از 1000 نفر است که امروز حدودا 300 نفر از آنها در تجمع شرکت نمودند.

در گفت و گویی که دراين باره با یکی از اعضای شورای تصمیم گیری بازنشستگان انجام دادیم٬ ازجمله گفتند؛ بازنشستگان چند ماهی است که حقوقشان را دریافت نکرده اند و در ضمن پاداش سی ساله شان را که باید بلافاصله بعد از بازنشستگی دریافت می نمودند٬ دریافت نکرده اند. آموزش و پرورش هنوز جواب امیدوار کننده ای  نداده است تا بتوانیم با خیال راحت به خانه هایمان برگردیم. تنها جواب های سر بالا مانند "در حال  پیگیری است" را تحویل ما می دهند! ایشان اضافه کرد که اگر مزایایمان را پرداخت نکنند٬ اعتصاب سوم ما در روز 12 اردیبهشت به احتمال زیاد در مقابل استانداری خواهد بود.

مبارزه و اعتراض بازنشستگان فرهنگى کرمانشاه ادامه اعتصاب معلمان شهريار و شهر انديشه است. آموزش و پرورش رسما و به عناوين مختلف از سفره معلمان ميدزدد. از نپرداختن حقوق تا پرداخت بصورت "اوراق سهام عدالت"٬ از استخدامهاى حق التدريسى و غير رسمى تا بالاکشيدن وام مسکن و غيره از دزديهاى آشکار از سفره معلمان شريف و زحمتکش است. ضرورى است در روز کارگر ١٢ ارديبهشت٬ همراه با بازنشستگان معلمان مدارس مختلف کرمانشاه تجمع کنند. دراينروز بايد هرگوشه بيانى از اعتراض به فقر و سرکوب و نمايش قدرت طبقه کارگر باشد.

اتحاد در صفى گسترده منشا قدرت ما براى نقد کردن مطالباتمان در مقابل رژيم اسلامى است. امسال در روز جهانى کارگر، ١٢ ارديبهشت، معلم و کارگر و پرستار و بازنشسته و بيکار، در صف واحدى عليه فقر و فلاکت و سرمايه بميدان بيائيم!

زده باد مبارزات متحد معلمان!
مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۷ آوريل ۲۰۰٨