اعتصاب اخطاری کارگران سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو برای افزایش دستمزد و بن های کارگری

بنا به اخبار رسیده به حزب، در روز چهارشنبه ۸ خرداد، بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران شیفت صبح سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو در حالیکه در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند به مدت ۲ ساعت و نیم از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ صبح در اعتراض به دستمزدهای پائین و بن های دریافت نشده کارگری دست به اعتصاب زدند. بلوری کار فرمای این واحد تولیدی بلافاصله با ترس و دستپاچگی در برابر جمع کارگران معترض حاضر شد. بلوری با ملایمت و عوامفریبی به کارگران اعلام کرد مشکل کارگران را با دادفر مدیر ایران خودرو در میان خواهد گذاشت. در همین روز کارگران شیفت عصر نیز در حمایت و همبستگی با کارگران شیفت صبح سطح تولید خود را کاهش دادند! در ادامه بلوری و دیگر مسئولین این مرکز تولیدی در هراس از گسترش و استحکام بیشتر اعتصاب کارگران به همراه دادفر مدیر ایران خودرو در همین روز در پشت در های بسته تشکیل جلسه دادند و به کارگران گفته اند در روز دوشنبه ۱۳ خرداد نتیجه را اعلام می کنند!

یکی از کارگران اعتصابی در این رابطه گفت: "چه نتیجه ای را می خواهند به ما اعلام کنند، ما حقمان را می خواهیم، ما نان و زندگی زن و بچه هایمان را می خواهیم!" در برابر این ترفند کارفرما کارگران شیفت صبح و عصر اعلام کرده اند بمنظور حفظ فشار بر کارفرما تا دوشنبه و تا زمانیکه به خواستهایشان رسیدگی نشود همچنان سطح تولید را پائین نگاه خواهند داشت! در هر شیفت کاری بطور متوسط هر کارگر بایستی ۳۵۰۰ قطعه کار تحویل دهد اما بر اساس تصمیم کارگران تا تعین تکلیف خواستهایشان هر کارگر بیش از ۲۰۰۰ قطعه تولید نخواهد کرد. کارگران این تصمیم خود را به اجرا در آورده اند.

لازم به یاد آوری است پایه حقوق اکثریت این کارگران قراردادی ۲۱۹ هزار تومان است که با احتساب اضافه کاری سنگین، دریافتی کارگران به ۲۶۰هزار تومان در ماه میرسد. در ضمن هر ماه مبلغ ۳۰ هزار تومان بن به کارگران پرداخت میشد که هم اکنون کارگران بن مربوط به اردیبهشت و خرداد ماه را نیز در یافت نکرده اند. درسایت یک پرس ایران خودرو بیش از هزار نفرکارگر با انواع قراردادهای سفید امضا در بدترین و سخت ترین شرایط کاری در حالیکه با انواع خطرات جانی و نقص عضو روبرو هستند مشغول به کارند. سایت یک در مسیر بهشت سکینه و اتوبان کرج قزوین واقع است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از خواست و مبارزه کارگران سایت یک پرس ایران خودرو برای افزایش دستمزد و دریافت بن های کارگری قاطعانه حمایت میکند. حقوق و دستمزد کارگران باید بر مبنای نیازمندیهای یک زندگی انسانی و توسط نمایندگان خود کارگران تعیین شود. حداقل دستمزد نه ۲۱۹ هزار تومان بلکه باید حدود یک میلیون تومان باشد. قراردادهای "سفید امضا" قرارداد و سند بردگی کارگران است. باید ملغی شود. پیروزی کارگران در گرو حفظ اتحاد و گسترش آن است. حزب از کارگران میخواهد تا با تشکیل منظم مجامع عمومی خود اتحاد و تشکل خود را تحکیم بخشیده و اجازه ندهند تا کارفرما و دولت با تهدید و ارعاب و وعده های پوشالی خللی در مبارزه آنان ایجاد کنند. جلب حمایت بخشهای دیگر کارگران ایران خودرو یک شرط مهم تحمیل خواستهای کارگران به کارفرما است. کارگران ایران خودرو میتوانند پرچمدار مبارزه برای افزایش دستمزد و لغو قراردادهای برده وار سفید امضا شوند!

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۹ خرداد ۱۳۸۷ – ۲۹ مه ۲۰۰۸