سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران
فشار و تهدید علیه کارگران معترض!

بنا به خبر دريافتى٬ هنوز مسئولين شهردارى و سردخانه تهران نتوانستند اين مرکز را عليرغم مصوبه شان به تعطيلى بکشانند. از چند ماه پیش تاکنون جدال و درگیری بین عوامل حکومت اسلامی سرمایه داران در شهرداری تهران و کارگرانی که خطر بیکاری و فقر بیشتر زندگی و خانواده هایشان را تهدید می کند همچنان ادامه دارد.

در اطلاعيه قبلى اشاره کرديم که بنا به بخشنامه ای که از جانب صفایی مدیر سردخانه و کشتارگاه در هفته گذشته صادر و ابلاغ شده بود٬ قرار بود در روز پنجم اردیبهشت از ورود هرگونه محموله و بار به داخل کشتارگاه جلوگیری شود تا زمینه های تعطیلی سردخانه فراهم شود.

اما بر اثر مخالفت و اعتراض کارگران این طرح در همان روز و با عقب نشینی صفایی و شرکایش به شکست کشیده شد! در حال حاضر درب سردخانه به روی محموله های بار باز است. در چند روز گذشته حسینی مدیر اجرایی سردخانه تعدادی از کارگران با سابقه و معترض را پنهانی احضار نموده و گفته است عامل اصلی مشکلات ما شماها هستید و اگر به تحریک و تشویق کارگران ادامه دهید کارتان را از دست خواهید داد!

همچنین به 90 نفر از کارگران قراردادی اعلام شده در صورت اعتراض و مخالفت ساعات اضافه کاریشان را کاهش خواهند داد و این برای کارگرانى که بخشی از هزینه زندگیشان از طریق انجام اضافه کاری تامین می شود نگران کننده است. چماق اخراج و گروکشى به ابزار اساسى کارفرماها براى مطيع کردن کارگران و قبول شرايط آنها تبديل شده است.

در سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن در حال حاضر 90 نفر کارگر قراردادی و حدود 5000 نفر کارگر روزمزد در بدترین شرایط کاری مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢ مه ٢٠٠٩