فضاى شهرهاى کردستان در آستانه سفر خامنه اى

بنا به گزارشهاى دريافتى٬ شهرهاى کردستان و از جمله شهر سنندج در هفته هاى اخير بشدت نظامى شده است. قرار است خامنه اى به کردستان سفر کند و همه اينها مقدمات اينکار است. در دو هفته گذشته نقل و انتقال نيروى نظامى به سنندج مشهودتر بوده است. آوردن توپ و تانک در کنار نيروهاى سرکوب نيز جزو ماجرا است. مضافا اينکه در طول روز بارها و بارها هلیکوپترها بر روى شهر پرواز دارند و صدای گوشخراش آنها زندگی را بر مردم حرام کردند. البته می گویند در این هفته ها آنقدر پرواز داشتند که ديگر دارد صدای هلیکوپتر برای مردم "عادی" میشود . اکثر خیابانها و میدان اصلی شهر را نیرو انتظامی و لباس شخصی ها قرق کردند تا بتوانند سریعا با هر تحرکی وارد میدان شوند .

روز شنبه ١٩ ارديبهشت طی نامه ای به تمامی کافه نت ها اعلام کردند به مدت یک هفته خطوط اينترنتی قطع خواهد بود و این کافه ها باید بسته باشند . استانداری و محوطه آنرا چنان با گونى تا ارتفاع بالا سنگر بسته اند که محوطه قابل ديدن نيست. بطور متوسط روزانه چندین اتوبوس از اوباش خود را برای پيش استقبال از آقا از اطراف و از جمله از شهرهاى بیجار و قروه به سنندج می آورند. در این مدت تعداد زیادی در شهرها و روستاهاى کردستان دستگیر شده اند. به هر کسی به هر دلیلی شک داشتند دستگیر کردند. با مراجعه خانواده ها به ارگانهای دولتی پاسخ داده میشود که اینها پیش ما نیستند و دستگیر نشدند. تمامی ایستگاههای راهنمائی و رانندگی که ظاهرا باجه مانند است پنجره های آن را هم بسته اند . همينطور مبادرت به احداث باجه هاى امنيتى جديد کردند که اطراف آن کاملا پوشيده است. 

مردم ساکن خانه های اطراف استانداری را وادار کردند که تخلیه کنند و در ازاى آن به هر خانواده 600 هزارتومان پول دادند تا بروند هتل و یا هر جا دلشان خواست. اما تا آقا تشریف دارند به خانه های خود باز نگردند! برنامه های تلويزيون شهر سنندج که پخش میشود اکثرا تلاش داشتند با مردم مصاحبه کنند و مثلا مردم بگویند "از آمدن رهبر خوشحال هستند"! اما تاکنون موفق به برگزاری برنامه از سنندج نشدند و به همین دلیل برنامه هائى که پخش ميشود ظاهرا در شهرهای دیگری تهیه شده است. به نیروی انتظامی اختيار تام دارند تا در هر موردی که شک دارند قرار است اختشاش بشود دخالت کنند. در عين حال تلاش کنند حضور وسيع شان را در خیابان ها با تظاهر به خوشروئى با مردم استتار کنند.

مردم شهر عصبانى هستند و از کنار نیروهای انتظامی رد میشوند. از دهان مردم می شنوید که؛ این گردن شکسته نیامده اینجا را جهنم کردند٬ وای بحال اینکه بیایید! مزدوران از جان ما چه میخواهید؟ در تاکسی و اتوبوس و خیابان مرتبا شاهد اعلام مخالفت و نفرت مردم و حتى تحقير نیروی انتظامی هستيد. خانواده هاى دستگير شدگان بشدت نگران هستند.  

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٠مه ٢٠٠٩