اعتصاب کارگران فنى پالایشگاه اصفهان
با تحقق خواستهايشان پايان يافت!

بنا به خبر دريافتى روز شنبه ١۶ اسفند٬ کارگران مکانيک٬ ماشينرى٬ برق و ابزار دقيقه٬ که از طريق شرکت پيمانکارى "سنا" براى پالايشگاه اصفهان کار ميکنند٬ از ابتداى صبح در محل کار تجمع کردند. کارگران که به عدم تمديد قراردادها٬ واريز نشدن حقوق بهمن ماه و عيدى به حسابهايشان معترض بودند٬ در مجمع خود تصمیم گرفتند که اعتصاب کنند. کارگران فنى اين روز را اعتصاب کردند و همه در مقابل دفتر مدیریت شرکت پيمانکارى "سنا" تجمع کردند. کارگران اعلام کردند تا حقوق معوقه بهمن را پرداخت نکنید٬ تا عیدی ما را سریع ندهید٬ و تا قراردادها را تمدید نکنید٬ دست از اعتصاب نخواهیم کشید.

مدیریت شرکت پیمانکاری و پالايشگاه که حسابی ترسیده بودند سریع جلسه گرفتند. کارگران تا ظهر روز يکشنبه ١٧اسفند کماکان در اعتصاب بودند که به آنها اعلام شد که حقوق بهمن ماه و عیدی به حسابشان واریز شده است و از روز دوشنبه نیز قراردادها تمدید میشود. کارگران بدنبال گرفتن حقوق و عيدى و تمديد قراردادهايشان پیروزمندانه به سر کارهای خود بازگشتند.

حزب٬ اقدام متحد و پيروزى کارگران مکانيک٬ ماشينرى٬ برق و ابزار دقيقه را تبريک ميگويد. هرجا کارگران متحد و يکدل براى کسب حقوق خود اقدام کنند و اتحادشان را حفظ و تقويت کنند٬ سرمايه داران راهى جز عقب نشينى ندارند. بويژه کارگران در صنايع کليدى با توجه به ابزار و موقعيت مهمى که دارند٬ سريعتر ميتوانند خواستهاى خود را تحميل کنند. کارگران بخشهاى مختلف پالايشگاه اصفهان٬ صنايع نفت٬ پتروشيمى و گاز٬ مجمتع ذوب آهن٬ صنايع فولاد٬ برق و خودرو سازيها ميتوانند با اتکا به موقعيت ويژه اى که دارند خواستهاى خود را به کرسى بنشانند.

اتحاد کارگرى و اتکا به مجمع عمومى و اعتراض جمعى کليد پيشروى است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٩ مارچ ٢٠٠٩ – ١٨ اسفند ١٣٨٧