توزيع پيام حزب
بمناسبت ٨ مارس در تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ عصر روز شنبه هفدهم اسفند ماه در تهران٬ يک تيم تبليغاتى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بمناسبت ٨ مارس روز جهانى زن مناطقى از شهر را زير پوشش تبليغاتى خود قرار دادند.

در این اقدام صدها نسخه از پيام حزب با عنوان؛ "آزادی و برابری زنان در گرو مبارزه ای همه جانبه علیه نظام  حاکم" توزيع گرديد. مناطق فلکه اول و دوم آریاشهر و خیابانهای اطراف٬ خیابان ستارخان تا میدان توحید و خیابانها و محلات اطراف تحت پوشش تيم تبليغاتى حزب قرار گرفت. بنا به گزارش در برخی مناطق پخش بصورت علنى انجام شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

در روزهاى اخير و در آستانه ٨ مارس روز جهانى زن٬ تيمهاى تبليغاتى حزب در تهران٬ کرج٬ اروميه٬ پيرانشهر و ... با هوشيارى و سنجيدگى لازم تلاش کردند از جمله با توزيع اطلاعيه و شعار نويسى پيام ٨ مارس سوسياليستى را وسيعتر به ميان جامعه ببرند.

حزب به جملگى رفقا خسته نباشيد ميگويد. حزب بار ديگر روز جهانى زن را به آزاديخواهان و برابرى طلبان و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر تبريک ميگويد.

زنده ٨ مارس!

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٨ مارس ٢٠٠٩ – ١٧ اسفند ١٣٨٧