پرستاران کرمانشاه،
دستمزدهای پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزد و مبالغ مربوط به اضافه کاری بهمن و اسفند سال پیش و همچنین فروردین ماه بیش از ٣٠٠٠ نفر از پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه از جمله؛ بیمارستان امام رضا، فارابی، طالقانی و بسیاری دیگر از مراکز درمانی علیرغم پیگیری و اعتراضات جسته و گریخته پرستاران هنوز پرداخت نشده است. این در حالیست که از مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گرفته تا پزشکان متخصص همچنان درآمدهای نجومی ماهانه شان تحت عنوان پاداش، کارانه، سر کیسه نمودن بیماران تحت عنوان پولهای رومیزی و زیر میزی٬ همچنان برقرار است. اما تاکنون جز وعده های دروغ و پوچ چیزی عاید پرستاران محروم و زحمتکش نشده است.  

بنا به گفته یکی از مسئولین بیمارستان طالقانی بدلیل تبعیض و بیحقوقی، بدلیل فقر و فشار سنگین کاری، بدلیل نپرداختن به موقع مبالغ اضافه کاری که پرستاران برای گذران روزانه زند گیشان بشدت به آن نیازمندند و غيره٬ اوضاع مراکز درمانى مملو از نارضايتى است. روساى بيمارستانها و مراکز درمانى با درک اوضاع و فهميدن نبض شرايط٬ هرازچندگاهى تلاش ميکنند اين پتانسيل اعتراضى را با روشهاى مختلف مهار کنند. بخشى از حقوقها را ميدهند و وعده پرداخت بقيه را در اسرع وقت ميدهند اما همواره چند ماه طلب پرستاران را گرو گرفته اند. در کنار اينها تهديد و ارعاب و شمشير اخراج حربه اى است که بدنيال هر اعتراض بيشتر ميشود.

پرستاران کرمانشاه حرکات موفقى داشته اند اما مرتبا نيز به وعده ها دل خوش کرده اند. شرايط و فضاى سنگين حاکم به کار پرستاران قابل درک است اما آنچه که ميتواند مقدارى از بار اين شرايط ضد کارگرى و ضد انسانى کم کند٬ تلاشى متحد و ادامه دار است. تاکنون همه نوع تومار نويسى و نامه نگارى و غيره امتحان شده و نتيجه نداده است. موفقيتهاى قبلى نيز محصول يک حرکت هماهنگ در يکى دو بيمارستان بود. رهبران و افراد بانفوذ در ميان پرستاران بايد تلاش کنند مقدمات حرکتى گسترده و هماهنگ که منافع عموم پرستاران را نمايندگى کند و همه آنها را بميدان بکشد تدارک و سازمان دهند. در فقدان چنين تلاشى اوضاع بدتر ميشود بهتر نخواهد شد.

حزب٬ پرستاران کرمانشاه را به تلاش و اعتراضى متحدانه دعوت ميکند. يک اعتصاب پرستاران٬ با در نظر گرفتن شرايط بيماران اوژانس٬ ميتواند بسرعت بخشى از خواستهاى پرستاران را متحقق کند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٢ مه ٢٠٠٩