اجتماع مجدد معلمين بازنشسته سنندج
"زندگى انسانى حق مسلم ماست"!٬ "ما را تنها نگذاريد"!
"پاداش پايان خدمت خود را بصورت نقدى ميخواهيم"!

امروز يکشنبه ٢٩ ارديبهشت از ساعت ٩ و ٣٠ دقيقه٬ حدود ١٠٠ نفر از معلمان بازنشسته و شاغل سنندج تحصن و اجتماعى را در مقابل آموزش و پرورش برگزار شد. تعدادى از اعضاى انجمن صنفى معلمان که "منحل" اعلام شده دراين تجمع حضور داشتند. ترکيب زنان بازنشسته فرهنگى دراين تجمع بالا بود. معلمان بازنشسته دراين تجمع پلاکاردهائى داشتند که اين شعارها روى آنها ديده ميشد؛ "زندگى انسانى حق مسلم ماست"!٬ "ما را تنها نگذاريد"!٬ و "پاداش پايان خدمت خود را بصورت نقدى ميخواهيم"!

مراسم با سخنرانى چندين نفر از معلمان ادامه يافت. خانم پخشينه احمد نژاد و آقايان مطهرى نيا و على شرف خواه٬ در سخنرانى هايشان اعلام کردند که اکثر معلمان به بانکها بدهکار هستند٬ بيمار در بيمارستان دارند٬ و پول ترخيص عزيزانمان را نداريم! خانم ديگرى حکم جلب شوهرش را آورده بود که به بانک بدهکاربود. معلمان نارضايتى و اعتراض خود را نسبت به پرداخت نکردن مطالباتشان و سياست سردواندن آموزش و پرورش اعلام ميکردند.

معلمان شعارى مبنى بر "عدالت دولت احمدى نژاد دروغى بيش نيست" سر دادند که بلافاصله رئيس و حراست سازمان آموزش و پرورش فورا سالکى را به ميان معلمان آوردند تا فضا بيشتر متشنج نشود. سالکى با خواهش و تمنا  و التماس خود و عوامل حراست معلمان را به سالن اجتماعات برد تا در آنجا حرف بزنند. اما ابتدا معلمان مقاومت زيادى انجام دادند و حاضر به رفتن به داخل سالن نبودند٬ بالاخره با خواهش و تمنا و بوسيدن معلمان توسط حراستيها٬ معلمان مشروط قبول کردند که داخل سالن بروند و اعلام کردند که اگر دوباره حرفهاى تکرارى و بى ارزش تحويلشان بدهند٬ تجمع را به جلوى سازمان در خيابان خواهيم برد. در داخل سالن سالکى شروع کرد به چاپلوسى و اينکه منهم با شما فرقى ندارم و آموزش و پرورش فعلا پول ندارد که بدهد! و وعده داد که اين موضوع قرار است به صورت يک لايحه دو فوريتى برود مجلس و تصويب شود که منبع ديگرى به تصميم مجلس براى پرداخت به شما معرفى شود. معلمان با شنيدن اين توضيحات و وعده هاى سرخرمن اعتراض کردند و سالن را ترک کردند و به خيابان آمدند. همينطور معلمان يک نامه سرگشاده تهيه کرده بودند و به امضاى حاضرين رسيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض برحق معلمان و خواست روشن آنها حمايت ميکند و ديگر معلمان شهر سنندج را به حمايت از همکارانش دعوت ميکند. اتحاد معلمان تنها ضامن تحقق مطالبات آنهاست.


 

زنده باد اتحاد معلمان!
مرگ بر جمهورى اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ ارديبهشت ٨٧ – ١٨ مه ٢٠٠٨