اجازه نخوهیم داد که رژیم جنایتکار اسلامی و مدافعینش در کانادا دست به مانور سیاسی بزنند!
اهداف واقعی کنگره ایرانیان  در کانادا !


 
در روز یکشنبه ۲۲ ژانویه پانل سخنرانی از طرف کنگره ایرنیان کانادا، پادوهای رژیم اسلامی و مهمانان سفره چلوکباب‌های سفارتی، تحت عنوان "سیاست کانادا در قبال ایران‌چشم انداز و چالش ها " در تورنتو برگزار شد. سخنرانان این پانل آخوندهای کرواتی از قرار مشتی "متخصص" بودند که با "تخصص" خود مذبوحانه تلاش میکردند تا "ماسک انسانی" بر چهره کریه و جنایتکار رژیم اسلامی بزنند.
تلاش میکردند مذبوحانه  به شنوندگان بقبولاند که رژیم اسلامی یک رژیم تروریست و جنایتکار نیست و تجاوز، کشتار، شکنجه، قتل، زن آزاری، اعدام کودکان نباید باعث انزجار افکار عمومی و مردم آزادیخواه بر علیه این رژیم جانیان حرفه ای‌ شود!؟ و از قرار توده های مردم دنیا باید چشمایشان را بر روی این ارتجاع قرون وسطایی ببندند.
در این پانل این جماعت در نقد تحریم اقتصادی دولتهای اروپایی و آمریکایی اشاراتی کردند. اما مخالفت پانلیستهای پرو رژیم جنایتکار اسلامی با تحریم اقتصادی کوچکترین ربطی به منافع مردم و زحمتکش در ایران نداشت و از سر دفاع از رژیم متبوع و جنایتکار‌شان بود. لام تا کام مهر سکوت بر نتایج اسفبار تحریم بر زندگی‌ مردم در ایران زدند ونگران بودند که چرا غرب با کنگره ایرانیان در کانادا٬ بخوانید پادوهای جمهوری اسلامی در کانادا٬  در مورد تحریم اقتصادی بر علیه رژیم اسلامی مشورت نکرده است . اینها یک کلمه بر علیه جنایتی که تاکنون رژیم اسلامی علیه مردم در ایران مرتکب شده است صحبت نکردند. کلامی از این نگفتند که تاکنون خود رژیم اسلامی بیشترین و بزرگترین تحریمهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را علیه مردم اعمال کرده است. و اگر دول تروریست غربی هم به این صف پیوسته اند٬ تنها به صف ادامه جنایت رژیم اسلامی علیه مردم ایران پیوسته اند.
 در این جلسه مخالفین حکومت ارتجاعی اسلامی به افشای دولت جنایتکاراسلامی و هودارانش در کنگره ایرانیان کانادا پرداختند. مسئولین جلسه کودنانه کوشیدند جلوی تبلیغات ما و برخی دیگر از فعالین اپوزیسیون را سد کنند٬ مانع از پخش اطلاعیه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری "تحریم اقتصادی سلاح کشتار دسته جمعی است" و "علیه جمهوری اسلامی و هواداران آن به میدان بیایید"،"حکم اعدام سعید ملک پور بدون قید و شرط باید ملغی شود" و اطلاعیه حزب در باره "تشدید تبلیغات جنگی، پیرامون حمله به تاسیسات هسته ای‌ رژیم اسلامی" شوند و با کمک ماموران امنیتی خواستند مانع حضور احمد بابایی کادر حزب در محوطه ساختمان شوند. اما در ادامه با افشاگریهای محمود احمدی کادر دیگر حزب در قسمت پرسش و پاسخ مواجه شدند.

مردم آزادیخواه:

روی سخن ما با شما مردم آزادیخواه و برابری طلب در تورنتو و کانادا است. شما ماهیت رژیم اسلامی را می شناسید. رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی آدمکش و ضد آزادی و ضد زن و ضد انسانی است. این رژیمی است که در اعدام کودکان در دنیا در مقام اول قرار دارد.این رژیمی است که دست مردم گرسنه را بجرم گرسنگی قطع کرده است. چشم انسان را با قصاص اسلامی از حدقه در آورده است. زنان را بجرم عشق ورزیدن و دوست داشتن سنگسار کرده است. این رژیمی است که بیش از ۳۳ سال سفره کارگران و مردم کار کن و زحمتکش را خالی‌ کرده و فقر و گرسنگی بی سابقه ای را به آنها تحمیل کرده است. نباید اجازه داد تا پادوها و نوکران گوش به فرمان این رژیم ارتجاعی، از قبیل کنگره ایرانیان در کانادا و جریانات توده ای‌، اکثریتی، و ملی اسلامی‌ها در کانادا و خارج از کشور دست به مانور سیاسی بزنند. مردم در ایران علیه سرکوب، خفقان، فقر،گرسنگی، تبعیض،بی‌ عدالتی و برای آزادی، برابری، و رفاه به میدان آمده اند. تلاش این مدافعان رنگارنگ برای حفظ این رژیم پوسیده محکوم به شکست است .

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری_ کانادا
۲۵ ژانویه ۲۰۱۲