اخراج کارگران کارخانه لوله خودرو!

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز گذشته به دستور مقصودی سرمایه دار نوکیسه و مالک کارخانه لوله خودرو و از چهره های شناخته شده حکومت اوباش اسلامی٬ ٨ نفر از کارگران پیمانکاری که هر یک دارای۵ الى ١٠ سال سابقه کار بودند از کار اخراج شدند. کارگران اخراجی طی چند روز گذشته به دنبال پیگیری وضعيت شان و مخصوصا دریافت بیمه بیکاری بین کارخانه و اداره هاى کار و بیمه حکومت اسلامی سرگردان بوده و تاکنون به دلیل همکاری و تبانی اداره کار و بیمه با مقصودی موفق به هیچ نتیجه ای نشده اند!

در کارخانه لوله خودرو واقع در جاده ساوه (چهار دانگه) بیش از ١۵٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزدهای ٢۶۴ هزار تومانی تحت شرایط کار بسیار طاقت فرسا در دو شیفت کاری از ٧ صبح تا ۶ عصر و از ۶ عصر تا ٧ صبح مشغول به کارند. دراين مرکز شدت و فشردگی و حجم و سرت کار بسیار بالاست. در بسیاری موارد پیش می آید که کارگری چندین روز بدون اينکه خانواده خود را ببیند در کارخانه مشغول کار و انجام اضافه کاریست!

کارخانه لوله خودرو در زمینه تولید انواع لوله های چدنی و شیر آلات و برخی قطعات مورد استفاده در خودرو سازی فعال بوده و عمده محصولاتش به کشورهای همجوار نیز صادر میشود. ظاهرا این کارخانه قبلا دولتی و تحت مدیریت مقصودی بوده است اما با توجه به نفوذی که مقصودی در حکومت اسلامی داشته توانسته بتدریج با دزدی و کلاشی مالک کارخانه هم بشود. کارخانه حالا ظاهرا دولتی است اما در هر دو حالت٬ چه خصوصی و چه دولتی٬ بنا به گفته کارگران این کارخانه محل استثمار وحشیانه و مظهر بیحقوقی مطلق کارگران بوده و هست.

 

 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٧ مه ٢٠٠٩