کارگران کارخانه پارس اگزو
دستمزدهای پرداخت نشده، قراردادهای یکماهه!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری فروردین ماه 450 نفر از کارگران کارخانه پارس اگزو تاکنون پرداخت نشده است. کارگران اين مرکز صنعتى طى دو هفته گذشته به انحا مختلف جمعی و فردی برای نقد نمودن دستمزدهایشان دست به اعتراض زده اند. اما تا این لحظه از فاضل پور سرمایه دار بزرگ مالک کارخانه و چهره منفور ضد کارگری چیزی جز امروز و فردا و مشتی وعده های دروغ ندیده و نشنیده اند. دستمزد کارگران در شرايطى پرداخت نميشود و يا با تاخيرهاى طولانى و جنگ اعصاب پرداخت ميشود که بسیاری از این کارگران برای تهیه اجاره خانه و حتی نان شب خانواده هایشان با مشکل جدی روبرو هستند. این در حالیست که به گفته یکی از کارگران مسافرتهای مکرر و آنچنانی فاضل پور به کشورهای مختلف برای تفریح و خوشگذرانی همچنان براه است و حسابهای بانکیش هر روز پر و پرتر می شود!

همينطور بنا به دستور فاضل پور از آغاز سال جدید با کارگران قراردادهای یک ماهه با پایه دستمزد 264 هزار تومانی مصوب حکومت اسلامی سرمایه داران بسته میشود. در کنار قرارداد کوتاه مدت يکماهه٬ کار کنتراتى نيز تحميل شده است و همان کار قراردادى هم زير سوال رفته است. در این مرکز برای قسمتهای مختلف مانند؛ ریخته گری، تانکر سازی، ورق بری، سرهم بندی، جوشکاری و غيره٬ حد و سقف کاری تعيین شده است. به عنوان مثال یک جوشکار در یک روز کاری باید 350 قطعه کار تحویل دهد در غیر این صورت از کار اخراج خواهد شد. عجله و شتاب کارگر برای رسیدن به حد نصاب 350 قطعه باعث شده کارگران از ماسک استفاده ننمایند. بدليل استنشاق گازهای مخرب  جوشکاری بيشتر کارگران به انواع بیماریهای چشمی مبتلا هستند. در تمام قسمتها اوضاع به همین روال جاریست.

کارگران خواهان لغو کار قراردادى اند و آنرا بردگى مينامند و سرمايه داران دوره قراردادها را کوتاهتر و شرايط کار را سخت تر ميکنند. کار کنتراتى که ويژگى آن شدت کار بالا و مامور سرخود کردن کارگر و تشديد رقابت در ميان کارگران است يک سياست کثيف ضد کارگرى است. کار کنتراتى بدون هيچ اما و اگرى بايد لغو شود. کار کنتراتى شکلى بالاتر از برده دارى مبتنى بر کار با قراردادهاى سفيد امضا و يکطرفه است. کارگران اين مرکز صنعتى ناچارند براى نقد کردن حقوقها و تحميل شرايط بهتر کارى اقدامى متحد و موثر صورت دهند.

کارخانه پارس اگزو واقع در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج٬ با بیش از 450 نفر کارگرقراردادی  تولید کننده انواع اگزوز خودرو بوده و عمدتا طرف سفارشات شرکتهای ایران خودرو و سایپا می باشد. ساعت کار از 7 صبح تا 4 عصر است و اضافه کاری و کار اجباری در تعطیلات کماکان برقرار است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٧ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٧ مه ٢٠٠٩