ايران خودرو قتلگاه کارگران است!
پاى مهدى خيرى قطع شد!

بنا به گزارشى که دريافت کرديم٬ روز پنجشنبه ٢٢ فروردين ٨٧ پاى مهدى خيرى کارگر ايران خودرو قطع شد. مهدى خيرى کارگر شرکت پرس توسعه صنایع ایران خودرو واقع در کیلومتر ١٨ جاده مخصوص تهران- کرج است. مهدی خیری در حالیکه مشغول کار بود ناگهان ورقه های آهنی تیز و سنگین که روی لیفت تراکت مجاور بود٬ به روی او فرو می ریزد و بر اثر اصابت ورقه های تیز آهنى بلافاصله یک پای مهدی از زیر زانو قطع می شود! در حالیکه مهدی در محوطه کارخانه بر اثر خونریزی شدید از هوش رفته بود٬ پس از کلی این دست و آن دست کردن و اهمال کارفرما٬ سرانجام مهدی خيرى را به درمانگاه درجه چندمی در همان اطراف منتقل می کنند. مهدی ٢۵ سال سن دارد و داراى شش ماه سابقه کار در این کارخانه است. او کارگر قراردادی است. از هم اکنون٬ در حالیکه مهدی و خانواده اش با شک و اندوه دنبال معالجه و درمان هستند٬ دادفر مدیر عامل شرکت از هم اکنون از طریق تبانی و دسیسه چینی با اداره کار و بیمه٬ مقدمات اخراج از کار و عدم پرداخت هرگونه خسارت به مهدی را فراهم آورده است. دادفر مدیر عامل این کارخانه از فرماندهان مزدور سابق سپاه پاسداران است.

ما ضمن ابراز تاسف عميق ازاين واقعه ناگوار با مهدى خيرى و خانواده اش و همکارانش ابراز همدردى ميکنيم. ايران خودرو در ذهن طبقه کارگر ايران با قتل و نقض عضو مرتب کارگران تداعى ميشود. محيط کار در ايران هر روز از طبقه ما قربانى ميگيرد اما ايران خودرو قتلگاه کارگران است. مسئول قطع پاى مهدى خيرى بدون هيچ ترديدى کارفرما و سرمايه داران و دولتشان است. بايد قاطعانه با هرگونه تلاش کارفرما و ادارات پادو سرمايه داران براى صحنه سازى و ماستمالى مسئله مقابله کرد. هزينه معالجه و زندگى مهدى خيرى و خانواده اش بايد تامين شود. سرمايه کارگر را قراردادى و بى تامين ميکند تا در جهنمى که اسمش را "محيط کار" گذاشته اند کار کند و در صف "حوادث محيط کار" قرار گيرد! طبقه کارگر در اول مه بايد متحدانه عليه کار قراردادى و فقر و شرايط برده وار کار صدايش را بلند کند.

سرمايه دارى در ايران همين است. اسلامى و غير اسلامى اش از يک جنس است. محيط کار در يک جامعه آزاد و انسانى محيطى ايمن و يک مکان رشد شکوفائى و خلاقيت است٬ اما سرمايه دارى کار را به يک اجبار تبديل کرده و دراين اجبار روزانه مرتب از کارگران قربانى ميگيرد. طبقه کارگر براى نجات خود و جامعه ازاين وضعيت بايد بميدان بيايد و نظام کثيف و خونبار بردگى مزدى را برچيند. 

مرگ بر سرمايه دارى!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ فروردين ٨٧ – ١٧ آوريل ٢٠٠٨