دستمزدهای پرداخت نشده کارگران کارخانه ایده نگر قم!
تهدید کارگران معترض ایتکو پرس به اخراج!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 120 نفر از کارگران قراردادی کارخانه ایده نگر قم دستمزدهای 3 ماهه آذر، دی و بهمن ماه و همچنین مبالغ عیدی پایان سال خود را علیرغم اعتراضات و پی گیریهای مکرری که تا کنون داشته اند دریافت ننموده اند. جواب همیشگی کارفرما به کارگران این است: بازار خوابیده و ما بودجه نداریم! یکی از کارگران معترض میگفت: در قم ما هر روزه شاهد جولان گله  آخوندهای مفتخوری هستیم که از صبح تا شب بیکارند و همه چیز برایشان مهیاست. اما وقتی به ما کارگران میرسند بودجه تمام شده و دنیا به آخر رسیده!

در این روزهای پایانی سال و افزایش هر چه بیشتر هزینه های زندگی٬ کارفرمايان تلاش ميکنند از دادن حقوق کار انجام شده و عيدى و مزايا کارگران طفره بروند. خودشان برنامه مفصل شمکچرانى دارند و پولهاى کلان در پايان سال به جيب ميزنند. اما لذت خاصى ميبرند که کارگران و خانواده هاى محرومشان را گرسنه نگه دارند. 

کارخانه ایده نگر٬ واقع در شهر صنعتی شکوهی قم٬ خصوصی بوده و با بیش از 120 کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه و پایه دستمزد 219 هزار تومانی٬ در زمینه تولید انواع فیلتر و هواکش خودرو فعال است. ساعت کار کارگران در این واحد تولیدی ظاهرا از 8 صبح تا 4 عصر میباشد٬ اما ساعت کار واقعی با انجام اضافه کاری هر روزه تا پاسی از شب و کار اجباری در تعطیلات است.

 

ایران خودرو
تهدید کارگران معترض ایتکو پرس به اخراج!

به دنبال عدم پرداخت مبالغ دستمزد و اضافه کاری و همچنین عیدی پایان سال کارگران به بهانه کسری بودجه و دروغهای واهی از این دست٬ و اعتراضات و پی گیریهای کارگران در چندین روز گذشته، کارفرما وعده داده بود که دستمزدها و عیدی کارگران روز چهارشنبه و حداکثر تا پنجشنبه 22 اسفند واريز شود که اقدامی نشد.

در اعتراض به وضعیت موجود٬ کارگران سايت يک روز جمعه 23 اسفند تلاش داشتند تجمعی اعتراضی برای پیگیری پرداخت دستمزدها و مطالباتشان برگزار کنند. با اطلاع کارفرما از قصد کارگران برای تجمع و اعتراض٬ همچنین همکاری برخی از عوامل اعتصاب شکن و ایجاد جو ارعاب در میان کارگران و بخصوص تهدید مستقیم کارگران معترض به اخراج٬ عملا مانع برگزاری تجمع اعتراضی روز جمعه کارگران شدند. علیرغم اين شیوه های نخ نما و ضد کارگرى٬ فضاى نارضايتى و اعتراض ميان کارگران ایتکو پرس و ديگر بخشهاى ايران خودرو حاکم است و کارگران مصرانه خواهان دریافت دستمزد و اضافه کاری اسفند و عیدی پایان سال خود هستند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ اسفند ١٣٧٨ – ١۴ مارس ٢٠٠٩