اطلاعیه خانه حزب در هلند

دوستاران حزب در هلند طی تماسهائی از جلسه ماه ژانویه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرسیده اند ، ما به این وسیله به اطلاع همه دوستاران حزب میرسانیم که :
متاسفانه بعلت تعطیلی مکان برگزاری جلسات خانه حزب، در ماه ژانویه خانه حزب جلسه نخواهد داشت ، واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری از همه کسانی که برای شرکت در خانه حزبی تماس میگیرند بدینوسیله تشکر میکند و اعلام میکند که در ماه های آتی تلاش میکنیم تا خانه حزب بصورت دائم جلسات خود را در اواسط هر ماه برگزار کند.
با آرزوی سلامتی برای همه


کمیته هلند – حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 ژانویه 2012