اطلاعیه خبری
خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند


واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری بمنظور تسهیل گردهمآیی اعضای حزب و دوستداران کمونیسم کارگری "خانه حزب" را در هلند سازمان داده است. جلسه بعدی ما روز یکشنبه 18دسامبر 2011 خواهد بود. در خانه حزب ادبیات و نشریات حزب در دسترس می باشد . شرکت برای عموم آزاد است.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 0645137004 تماس بگیرید

 زمان : یکشنبه 18 دسامبر 2011
از ساعت 12:30 تا 15:30
محل برگزاری:
De Waterval
Van Hallstraat 10
1051HH Amsterdam
 اتوبوس Stadsbus 21           richting Geuzenveld
نام ایستگاهvan hallstraat

 


مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد هلند