اطلاعیه شماره 2 از تجمعات اول مه
درگیری میان کارگران اعتراضی با نیروهای سرکوب در شیراز


همانطور که در اطلاعیه قبلی باطلاع رساندیم، از ساعت 11 صبح حدود 500 نفر از کارگران صنایع گوشت در اعتراض به فقر و بیکاری در مقابل استانداری تجمع کردند. تا زمان ارسال خبر حدود 3 بعد از ظهر، علیرغم محاصره تجمع کارگران توسط نیروهای سرکوب، جمعیت به حدود 1500 تا 2000 نفر رسیده است. نیروهای سرکوب مانع پیوستن مردم به تجمع کارگران میشوند و طبق اطلاع واصله درگیری هایی میان کارگران معترض و نیروهای سرکوب  رخ داده است. رژیم برق منطقه را بمنظور ممانعت از ارسال خبر قطع کرده است. یکی از پلاکارتها که بر روی آن نوشته شده بوده "خواهان بازگشت به کار هستیم" توسط نیروهای انتظامی مصادره شده است. هیچیک از مقامات دولتی تاکنون جرات نکرده اند که از استانداری خارج شده و با کارگران اعتراضی صحبت کنند.


مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ ارديبهشت ١٣٨٩ – ١ مه ٢٠١٠