درگيرى نظامى در محله شريف آباد سنندج

بنا به خبر دريافتى٬ يکشنبه شب ۵ مهر٬ درگيرى نظامى شديدى در شهر سنندج رخ داد. ديشب در خيابان شريف آباد و در کوچه هاى اين محله از ساعت ٩ شب درگيرى شديدى شروع شد که تا ساعت ١٢ شب ادامه داشت.

نيروهاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى يک تيم مسلح سلفى ها را که بقول خودشان "نقش مستقيم در ترور افراد مذهبى داشتند" شناسائى و به آنها حمله کردند. چندين نفر از اعضاى اين فرقه که همگى مجرد بودند و در يک منزل اجاره اى در محله شريف آباد ساکن بودند٬ ديشب مورد حمله نيروهاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى قرار گرفتند. طى درگيرى بارها بدرون اين منزل نارنجک پرتاب کردند. صداى مکرر و مهيب انفجار و تيراندازى تا چند خيابان آنطرف تر شنيده ميشد. اين وضعيت وحشت عجيبى را براى ساکنين محله ايجاد کرده بود. تمام خيابانها و جاده هاى منتهى به شريف آباد همگى بسته شده بود بطورى که هيچ کسى نميتوانست به اين خيابان وارد يا خارج شود.

در اين درگيرى ٢ نفر از نيروهاى يگان ويژه عمليات اطلاعات که از تهران اعزام شده بودند کشته شدند. همينطور ٣ نفر از سلفى ها کشته شدند و ٣ نفر ديگر دستگير شدند. نيروهاى دولتى اجساد کشته شدگان را فورا به مقر سپاه در خيابان شاهپور سابق انتقال دادند. مراسم تشيع جنازه ٢ نفر از نيروهاى دولتى که دراين درگيرى کشته شدند٬ امروز دوشنبه بعد از نماز ظهر از مقابل مسجد جامع صورت گرفت. منزل اجاره اى دو طبقه اى که سلفى ها در آن مستقر بودند بدنبال اين درگيرى تماما تخريب شده است. بدنبال اين درگيرى فضاى شهر بشدت امنيتى شده است.  

مردم آزاديخواه و انقلابى سنندج!
چه جمهورى اسلامى و چه فرقه سلفى ها از يک جنس اند. اهداف و سياستهاى اين مرتجعين تماما عليه شما مردم و مبارزه انقلابى تان عليه جمهورى اسلامى و براى آزادى و رهائى است. اهداف جمهورى اسلامى و جريانات مرتجع فرقه اى را تنها ميتوان با سنت ديرين مبارزه انقلابى و کارگرى و کمونيستى حاشيه اى کرد. مردم کردستان از ترور و فضاى تروريزه شده بيزارند. جمهورى اسلامى از همان ابتدا اتفاقا در همکارى با همين سلفى ها نقش اول را در ميليتاريزه کردن جامعه کردستان و قربانى گرفتن از مردم آزاديخواه داشته است. هوشيارى خود را در تلاش جمهورى اسلامى براى امنيتى تر و نظامى تر کردن سنندج و کردستان حفظ و بالا ببريد. با گسترش مبارزه انقلابى و آزاديخواهانه اين سياستها را از هر سو به شکست بکشانيد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ مهر ١٣٨٨ – ٢٨ سپتامبر ٢٠٠٩