در آستانه اول ماه مه: یک پیروزی برای کارگران انبار فلاحت سایپا یدک تهران!

بنا به اخبار رسیده به حزب، از ۱۰ روز پیش تا امروز بین کارگران انبار فلاحت سایپا یدک و عمو زاده مدیر انبار بر سر اخراج ۶۰ تن از کارگران به بهانه اینکه مدرک تحصیلی این کارگران زیر دیپلم است  کشمکش و درگیری بوده است. بر اساس تصمیمات مدیران ارشد شرکت سایپا و عموزاده قرار بود که سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۶۰ تن از کارگران این واحد تولیدی از کار اخراج شوند. اما امروز در یک اقدام ناگهانی و یک عقب نشینی آشکار، عمو زاده  در جمع کارگران حاضر شده و اعلام کرد فعلا خبری از اخراج کارگران نیست.

لازم به ذکر است که  این ۶۰ کارگر هر کدام بین ۲ تا ۳ سال سابقه کار دارند اما هنوز به صورت روز مزدی در این واحد کار می کنند. بنا به اخباری که از گوشه و کنار به صفوف کارگران درز کرده است، علت عقب نشینی مدیریت انبار از اخراج کارگران، هراس از واکنش اعتراضی کارگران و بخصوص حساسیت در روزهایی نزدیک به اول مه، روز جهانی کارگر، است.

انبار فلاحت سایپا یدک در شاتره از حوالی اسلام شهر واقع شده و از مراکزتحت نظارت شرکت سایپا است که  بیش از ۴۰۰ نفر کارگر در این انبار بصورت قراردادی و روز مزد در زمینه جابجایی و بسته بندی قطعات خودرو  به کار مشغولند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این پیروزی را به کارگران انبار فلاحت سایپا و طبقه کارگر تبریک میگوید. اخراج کارگران باید غیر قانونی شود. اخراج از کار برای کارگر که در نظام سرمایه داری امکانی به جز فروش نیروی کار خود ندارد، به معنای محرومیت از تامین معاش و محکومیت به فقر و فلاکت و گرسنگی است. حزب طبقه کارگر را به مبارزه ای متشکل و متحد علیه اخراج، بیکار سازیها، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، و برای افزایش دستمزد به سطح یک زندگی انسانی و بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار فرا میخواند. تشکیل منظم مجامع عمومی کارگری، گام اول تشکل و اتحاد طبقه کارگر و مقابله با تعرض وحشیانه سرمایه و نظام اسلامی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی برابری حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ آوریل ۲۰۰۸ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷