اجتماع کارگران فرش غرب بافت در مقابل اداره کار
کلاهبردارى خانه کارگر از کارگران

امروز دوشنبه ١٧ تير ساعت ٩ صبح٬ کارگران اخراجى شرکت فرش غرب بافت که تعدادشان ٢٠ نفر است و ديروز از کار اخراج شدند٬ در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. کارگران طومارى تهيه و امضا کرده بودند که توسط نمايندگان منتخب آنها به اداره کار داده شد. دراين طومار اعلام شده بود که ما کارگران شرکت فرش بافت که سابقه کار ١٢ الى ١٩ ساله داريم و در شرايط سخت و زيان آور مشغول به کار بوديم٬ بطورى که اکثر ما از مشکلات ديسک کمر و شنوائى و بينائى رنج ميبريم٬ در تاريخ ١۶ تيرماه ٨٧ توسط ايوب فتحى کارفرماى کارخانه اخراج شديم. ما کارگران خواهان بازگشت به کار هستيم. کارگران اعلام کردند در صورت برآورده نشدن خواست آنها٬ اعتراض و تحصن را به مقابل استاندارى خواهند برد.

خبرى در مورد کلاهبردارى "خانه کارگر" از کارگران
خانه کارگر رژيم در دوره قبل به رياست ايرج بهرام نژاد٬ از ١۵٠ نفر از کارگران کارخانه جات و خبازيها و همينطور کارگران شرکتهاى پيمانکارى پول دريافت کرده که به آنها زمين براى ساختن مسکن بدهد. اما خانه کارگر و اين آقايان که در مصدر امور بودند٬ پول کارگران را روز روشن بالا کشيدند. کارگران به ارگانهاى دولتى شکايت کردند. ارگانهاى ضد عدالت رژيم نيز پرونده شکايات را به دو بخش تقسيم و براى بررسى بح دو شعبه احاله کرده است. يک بخش به شعبه ١٠٣ جزائى و يک بخش به شعبه ٢ بازپرسى سپرده شده اند. يکى از قاضى هاى اين پرونده در شعبه ٢ بازپرسى٬ بطورعجيبى غيب شده است! تا امروز مدت شش ماه است که کارگران مرتبا مراجعه ميکنند و تنها جوابى که گرفتند اين است؛ قاضى نيست! عملا پرونده را راکد گذاشتند. اين دزدهاى حرفه اى ارتش اسلام از هر کدام از کارگران مبلغ يک ميليون و پانصد هزار تا دو ميليون و پانصد هزار تومان پول گرفتند. قرار بوده که در مناطق؛ فاز ٢ و ٢٩ بهاران٬ فاز ٢ ميدان تره بار سنندج٬ و فاز ٣ و ١٩ فيض آباد اين زمينها به کارگران داده شود. جمعه گذشته کارگرانى که وسيله کلاهبردارى مزدوران خانه کارگرى قرار گرفتند در خانه کارگر جمع شدند.

٢ برابر شدن پرسنل هيئتهاى تشخيص و سازش اداره کار
طى يکماه گذشته اداره کار سنندج٬ هيئتهاى تشخيص و سازش را دو برابر افزايش داده است. اينکار بدليل بدليل افزايش روزمره اخراجها و بيکارسازيها است. اخيرا حجم بيکارسازى و اخراج کارگران به بهانه هاى مختلف ازجمله تاثيرات تحريم اقتصادى بالا رفته است. ميزان مراجعين و کارگرانى که بدون هيچ حمايتى به خيابان پرتاب شدند بشدت افزايش يافته است و هيئت هاى قبلى در اداره کار رژيم توان پاسخگوئى را نداشت. لذا تعداد کارمندان اين هيئتها را دو برابر کردند. جالب است در کارخانه شيفت ها را کم و تعداد کارگر را کم و ساعت کار را زياد ميکنند٬ اما در ادارات دولتى ميزان پرسنل را اضافه ميکنند!

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ جولای ٢٠٠٨ – ١٧ تير ١٣٨٧