پرچم کمونيستى کارگرى منصور حکمت برافراشته است!

عصر روز سه شنبه اول ژوئیه٬ بدعوت آذر ماجدی رفقای شرکت کننده در پلنوم سوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و تعداد دیگری از دوستان منصور حکمت٬ طی مراسمی یاد منصور حکمت را در شمشین سالگرد درگذشت وی گرامی داشتند.

ابتدا فیلم سخنرانی منصور حکمت در کنفرانس سالیانه تشکیلات آلمان حزب کمونیست کارگری در سال ۱۹۹۹ پخش شد که با استقبال بسیار شرکت کنندگان مواجه شد. سپس تعدادی از دوستان از جمله؛  آذر ماجدی، سیاوش دانشور، علی جوادی، نسرین رمضانعلی، پروین کابلی، شهلا نوری و علی طاهری در مورد منصور حکمت، نقش او در جنبش کمونیستی ایران، شخصیت او بعنوان یک رهبر  کمونیست سخنرانیهای کوتاهی ایراد کردند.

دراين سخنرانيها که هر کدام گوشه اى از ديدگاهها٬ شخصيت٬ سنت سياسى کارگرى و مارکسيستى منصور حکمت را منعکس ميکرد٬ براين نکته تاکيد شد که جاى خالى منصور حکمت بعنوان يک رفيق٬ يک همسنگر٬ و يک انسان عميقا دوست داشتنى همواره خالى است. اما بهترين بزرگداشت منصور حکمت؛ يعنى آنچه که خود او تا آخرين اظهار نظرهايش بر آن مصرانه تاکيد داشت٬ تبديل کمونيسم کارگرى به يک انتخاب و يک آلترناتيو اجتماعى کارگرى براى آزادى جامعه است.

تبديل حزب به ظرف اعتراض کارگر عليه سرمايه٬ سازماندهى انقلاب کارگرى٬ سرنگونى نظام بورژوائى و برقرارى جهانى انسانى و آزاد و خوشبخت و بدون طبقات و بردگى مزدى٬ هدفى بود که منصور حکمت ساليان طولانى براى آن دويد و نوشت و جنگيد. در فقدان او٬ اين بار روى دوش ماست که آن را به مقصد برسانيم. ما دراين راه گامهاى سنجيده و آگاهانه برداشته ايم و امروز بورژوازى هار و مزدوران اطلاعاتى اش دارند از حزب منصور حکمت و نفوذ آن در ميان کارگران کشور تبرى ميجويند. اين اما شروع کار ماست. ما با پراتيک گسترده ديدگاههاى مارکسيستى و کارگرى منصور حکمت و تبديل آلترناتيو کمونيستى کارگرى به يک انتخاب واقعى آزادى جامعه٬ يادش را گرامى ميداريم. منصور حکمت در اعتراض کارگر و انسان منکوب شده عليه اين نظام جهنمى زنده است. پرچم کمونيستى کارگرى منصور حکمت برافراشته است!

 

ياد عزيز منصور حکمت هميشه گرامى است!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ جولای ٢٠٠٨ – ١۴ تير ١٣٨٧