عليه حضور مجدد رژیم اسلامی در گوتنبرک آماده شويم!


در تاريخ 18 و 19 مارس 2009 عوامل رژیم جمهوری اسلامی در هماهنگی با وزارت امور خارجه سوئد، جهت "ارائه خدمات کنسولی" به شهر گوتنبرگ آمدند. اين تلاش رژيم به همت کمونيستها و مخالفين آزاديخواه رژيم به يک افتضاح سياسى براى جمهورى اسلامى بدل شد و ناچار شدند با سرافکندکی شهر را ترک کنند.  
روز 19 فروردین٬ رسول اسلامی٬ سفیر رژیم بدون اطلاع قبلى و مخفیانه به شهر گوتنبرگ آمد و مورد استقبال و پذیرایی یورگن لیندر شهردار و همکاران ایشان در کمون گوتنبرگ قرار گرفت. رسول اسلامى با معاون ارشد کارخانه ولوو ملاقات داشته و همينطور در ديدارى با پلیس گوتنبرگ از آنها براى "انجام وظیفه" پلیس در مقابل صف مردم معترض تشکر و سپاسگزارى کرده است. اين تملق گوئى ها آنهم چند روز بعد از اتفاقات 18 و 19 مارس نشان ميدهد که دولت سوئد به فکر منافع خود است و پليس و شهردار و بقيه هم ماموراند و معزور!
هنوز چند روزی از آن سفر خفت بار نگذشته بود که عوامل رژیم تماسهای تلفنی با متقاضیان خدمات کنسولی را همچون دفعه گذشته شروع کردند. در ادامه سایت سفارت رژيم طى اطلاعیه اى اعلام کرده بود که روزهای 7 و 8 مای مجددا "جهت ارائه خدمات کنسولى" به گوتنبرگ سفر خواهند کرد. در عین حال متذکر شده بودند که مکان و زمان دقیق را متعاقبا اعلام خواهد کرد. بعد از گذشت چند روز اطلاعیه را تغییر دادند. نه فقط مکانى را نگفتند بلکه زمان اعلام شده قبلى را هم حذف کردند.
مردم آزادیخواه!
سفارت جمهورى اسلامى ميخواهد تلاش مجددى بکند و خفت بار قبل را تلافى کند. در عين حال جرات ندارد علنا بگويد کجا مى آيند و کى مى آيند! اين نشان ميدهد که ادا و اطوارهاى ديپلماتيک "تشکر از پليس" و غيره مفت نمى ارزد. هدف روشن جمهورى اسلامى از دور تازه اى از تحرک در خارج کشور اينست که جاى پايش را محکم کند. گوتنبرگ گوشه اى از يک طرح وسيعتر است. هدف روشن ما اينست که نه فقط اين سياست را به شکست بکشانيم بلکه بساطش را در خارج کشور جمع کنيم.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مردم آزاديخواه شهر گوتنبرگ ميخواهد وسيعا به حضور جمهورى اسلامى در شهر اعتراض کنند. براى کسب خبر از تحرک مجدد عوامل سفارت رژيم تلاش کنند. ما  آزاديخواهان و سوسياليستها و مردم پيشرو ضرورى است بار ديگر متحدانه عليه جمهورى اسلامى و حضورش در شهر گوتنبرگ بميدان بيائيم. بايد گسترده تر و متحدتر از دفعه گذشته عليه شان بايستيم. بايد محل حضورشان را پيدا کنيم و با اعتراض از شهر بيرونشان کنيم.


مرگ بر جمهورى اسلامى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات گوتنبرگ
20 آپریل 2009