تعمیرگاه مرکزی شماره دو سایپا یدک؛
سنوات و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ ٨٠ نفر از کارگران تعمیرگاه مرکزی شماره دو سایپا یدک٬ تاکنون موفق به دریافت سنوات سال پیش و همچنین دستمزدهای فروردین ماه خود نشده اند. این در حالیست که حتی مبالغ مربوط به اضافه کاری اسفند ماه سال گذشته را با يک ماه و نيم تاخیر طی چند روز گذشته دریافت نموده اند.

از قرار بایستی بابت سنوات سال پیش در اسفند ماه گذشته٬ حداقل به هر یک از کارگران ٢١٩ هزار تومان پرداخت میشد. با وجود اعتراضات مکرر و بعضا جمعی کارگران برای نقد نمودن دستمزدهایشان تا کنون هیچ اقدامی نشده است. جهانگیری مدیر تعمیرگاه بارها در جواب کارگران معترض با گستاخی گفته است: به من ربطی ندارد٬ طرف حساب شما شر کت پیمانکاریست. بروید و با آنها حساب کنید و...!

لازم به یادآوریست تاخیر و عدم پرداخت سنوات و دستمزد کارگران سایپا یدک تنها مربوط به این مرکز نبوده و علاوه براین کارگران ٧ تعمیرگاه مرکزی دیگر سایپا یدک در سطح شهر تهران با این مشکل روبرو میباشند.

در تعمیرگاه مرکزی شماره ٢ سایپا یدک٬ واقع در جاده مخصوص کرج – پل کن٬ ٨٠ نفر کارگر قراردادی سفید امضا از طریق شرکتهای پیمانکاری در شرایط نامناسب و پر فشار کاری از اول صبح تا پاسی از شب مشغول به کارند. کار اجباری در ایام تعطیل نیز کماکان به روال خود باقیست. مجموعا  در ٨ مرکز تعمیرگاههای سایپا یدک در تهران بیش از ۵٠٠ کارگر در شرایط مشابه مشغول به کار هستند.


مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ ارديبهشت ١٣٨٨ – ۴ مه ٢٠٠٩