شرکت پرلیت، تونل میدان توحید تهران
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از ۴٠٠٠ نفر از کارگران تونل مترو در دست ساخت و احداث میدان توحید تهران٬ علیرغم پیگیری و اعتراضاتی که تاکنون داشته اند تاکنون با گذشت 21 روز هنوز موفق به دریافت دستمزدهای فروردین ماه خود نشده اند. کارگران معترض که خواستار نقد شدن فوری دستمزدهایشان هستند بلاتکلیف بین شهرداری تهران و سرمایه داران شرکت پرلیت سرگردانند! شهرداری که صاحب اصلی طرح است میگوید: ما پول شما را به شرکت پرلیت داده ایم!عوامل کارفرما و شرکت پرلیت هم میگویند شهرداری هیچ پولی به ما نداده است! در زمستان گذشته نیز چند ماهی دستمزدهای کارگران این مرکز معوق شد که بدنبال اعتصاب دو روزه و قدرتمند کارگران٬ سرمایه داران شرکت پرلیت ناچار شدند که دستمزدهای کارگران را فورا به حسابشان واریز کنند.

طرح احداث تونل مترو از میدان توحید تا خیابان نواب تهران٬ طرح بسیار گسترده ایست. در حال حاضر بیش از ۴٠٠٠ نفر کارگر قراردادی در شرایط توانفرسا کار در معدن با تمام خطراتش با حداقل پایه دستمزد کارگری در ۵ کارگاه تحت پوشش شرکت پرلیت مشغول به کارند. حدود ٢٠٠٠ نفر از کارگران اين شرکت از مناطق کردستان و آذربايجان هستند که عمدتا جا و مکان ثابتى براى استراحت شبانه هم ندارند و ماهها خانواده هایشان را نمیبینند. سال گذشته ٣ نفر از کارگران بعلت فرو ریختن بار از روی بولدوزر و لیفت تراک جان خود را از دست دادند. کار کارگران در این جهنم تاریک که هوای کافی هم برای تنفس نیست به سه شیفت فشرده و سنگین شبانه روزی تقسیم شده است. بنا بر مصوبات قانون کار خودشان٬ که برای کارگران معدن بخاطر سختی و خطرات کارشان٬ بايد در ازای هر سال سابقه کار سه سال حق بیمه محاسبه و پرداخت شود٬ هم خبری نیست. در اینجا در ازای هر سال سابقه کار آنهم با جر زنی فقط یکسال حق بیمه برای کارگر محاسبه میشود.

یاسر رفسنجانی و معلومی مالکين و روساى شرکت پرلیت هستند. معلومی که در میان کارگران بعنوان چهره ای منفور و بی رحم و دزد مشهور است٬ علاوه بر سهم مالکیت و مدیریت شرکت پرلیت٬ به همراه هاشمی رفسنجانی دزد و جنايتکار بزرگ٬ از مالکین و سهامداران اصلی بانک خصوصی اقتصاد نوین نیز میباشد.

کارگران شرکت پرليت براى نقد کردن دستمزدهايشان بايد به تجربه مبارزاتى شان و قدرت جمعى شان تکيه کنند. کار را تا واريز کردن دستمزدها و تحقق خواستهاى بهبود شرايط کار و مزايا بخوابانيد. وارد اعتصاب شويد و از حقوق تان دفاع کنيد.  

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٢ مه ٢٠٠٩