پخش اطلاعیه اول مه حزب
در منطقه ايران خودرو!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه در تهران٬ کلیه مناطق مجموعه صنعتى ایران خودرو تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

در این اقدام تبلیغی صدها نسخه از اطلاعیه اول مه حزب تحت عنوان؛ "مرگ بر سرمایه داری، جهانی آزاد و کمونیستی باید ساخت" در مناطق چهار راه ایران خودرو، خیابان اصلی ایران خودرو، درب اصلی، شبکه تعمیرگاههای مرکزی شماره 5، ساختمان مرکزی ایران خودرو سایت 2 ٬ و همچنین در میان کلیه خودروهای پارک شده در محل و سرویسهای ایاب و ذهاب که منتظر تعویض شیفت و جابجایی کارگران بودند پخش شد. در بسیاری از موارد اطلاعیه های حزب مورد استقبال گرم و پرشور کارگران قرار گرفت.

حزب٬ ابتکار و تلاش انقلابى فعالين کمونيست را ارج ميگذارد و به رفقاى تيمهاى تبليغاتى حزب در سراسر کشور خسته نباشيد ميگويد.

بايد در اول مه عليه اين نظام منحط ضد کارگر بپاخيزيم. اول مه را به کارگران جهان تبريک ميگوئيم.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٠ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٣٠ آوريل ٢٠٠٩