شرکت تابلیر
تهدید کارگران به اخراج!

بنا به خبر دريافتى٬ این روزها اوضاع در میان کارگران شرکت تابلیر بسیار شکننده و بحرانی است. نپرداختن دستمزدها و کار سنگین و فرساینده شرایط روانى کارگران را به انفجار رسانیده است. عدم دریافت به موقع دستمزدها و دریافت مکرر مساعده های ناچیز٬ کارگران و خانواده هایشان را حتی برای تامین ابتدائی ترین نیازهای روزمره زندگی با مشکل جدی مواجه نموده است.

در روزهای گذشته کارگران طی اعتراضات مداوم و جمعی خود در اشکال گوناگون برای دریافت فوری دستمزدهایشان سرمایه داران و عوامل کارفرما را تحت فشار گذاشته اند. عوامل کارفرما با پافشاری و کار شکنی در عدم پرداخت دستمزدها و در عین حال وحشت از گسترش اعتراضات دسته جمعی کارگران٬ برای کنترل اوضاع متوسل به تهدید کارگران به اخراج و ایجاد فضای رعب و وحشت در میا ن کارگران شده اند. این جانوران سودجو اعلام کرده اند تا چند روز آینده 100 نفر از کارگرانی را که هنوز دستمزدهای معوقشان را نیز دریافت نکرده اند از کار اخراج خواهند شد! این ترفند ضد کارگری از جانب کارفرما در حالیست که در چند هفته گذشته به دلیل نیاز کاری دهها کارگر جدید را با دستمزدهای پائین تر و شرایط کاری بمراتب بدتری استخدام نموده اند.

یکی از کارگران معترض میگفت: آنقدر دستمزدهایمان را نداده اند، آنقدر ذره ذره و با هزار منت مساعده گرفته ایم٬ الان خودمان هم در این آشفته بازار نمیدانیم دستمزدهایمان چقدر است و چقدر طلبکاریم؟ و تازه در این شرایط برای ایجاد وحشت و ترس در بین کارگران میخواهند عده ای را از کار بیکار و اخراج نمایند. به چه جرمی معلوم نیست؟

شرکت تابلیر (تابلین) مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 2000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقرند. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 303 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز هست مشغول به کارند. در حین ا ستخدام از کارگران تعهد کتبی و امضا میگیرند مبنی بر اینکه همیشه دستمزدها با تاخیر پرداخت میشود و کارگر حق هیچگونه اعتراضی ندارد.مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ تير ١۳۸۹ – ٧ جولاى ۲۰١۰