اخراج کارگران ایتکو پرس ایران خودرو

بنا به خبر دريافتى٬ روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه بدستور نیاکان معاون جدید دادفر مدیر عامل ایتکو پرس٬ ۵ نفر از کارگران قراردادی سایت یک ایتکو پرس که هر یک بین ٣ تا ۵ سال سابقه کار داشتند از کار اخراج شدند. نیاکان طی دستوری به انتظامات درب ورودی خواستار جلوگیری اکید از ورود کارگران اخراجی و معترض به داخل مجموعه پرسی ایتکو شده است.

طی چند روز گذشته کارگران اخراجی به اداره هاى کار و بیمه در کرج برای شکایت علیه مديران ایتکو پرس و همچنین دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردند اما تاکنون به هیچ نتیجه نرسيدند. اخراج مرتب در ايتکو پرس در حالى صورت ميگيرد که طى ٢ ماه گذشته٬ حد و سقف کاری کارگران پای پرس را دو برابر کردند و کارگران بايد ١٣٠٠ قطعه در روز تحويل دهند. دو برابر کردن شدت کار و همينطور اجراى سيستم رقابتی کار اکثر کارگران را به بیماریهای دیسک کمر و آرتروز مبتلا کرده است.

مجموعه پرسی سایت یک ایتکو پرس با بیش از ١۵٠٠ کارگر قراردادی با پایه دستمزد ٢۴۶ هزار تومانى و بعضا پیمانکاری با سه شیفت سنگین و پر خطر کاری واقع در بهشت سکینه در اتوبان کرج قزوین از مجموعه های پرسی ایران خودرو می باشد.
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٧ مه ٢٠٠٩