اخراج و بیکاری
 2000 کارگر شرکت تابلیر

بنا به خبر دريافتى٬ موج گسترده اخراج و بیکار سازیها در شرکت تابلین (مجری طرح تونل نیایش) از هفته پیش شروع شده است. از هفته پیش تا امروز بیش از 2000 نفر کارگر در حالیکه حتی دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 3 ماه گذشته را نیز دریافت ننموده اند از کار اخراج شده اند. 

سرمایه داران و عوامل کارفرما به کارگران اعلام داشته اند که شهرداری پولها و طلبهای ما را نمیدهد٬ ما هم کار را میخوابانیم٬ شما هم به خانه هایتان بروید تا بعدا خبرتان کنیم!؟ و این عملا چیزی نیست جز اخراج و بیکار سازی 2000 کارگر و به زبان ساده تر ساقط نمودن بیش از 7000 انسان کارگر و خانوادهایشان از حق زندگی و ابتدایی ترین امکانات زندگی. این جنایت سرمایه داران و حکومت فاسد و قاتل اسلامیشان در حق کارگران و خانواده های محرومشان است. متاسفانه اعتراض و پیگیری تاکنونی کارگران برای بازگشت به کار و دریافت دستمزدهای معوقه به نتیجه ای نرسیده است.

شرکت تابلین مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید که از یکسال پیش شروع شده است مربوط است به احداث تونلی در عمق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 2000 کارگر در 5 کارگاه  مستقرند با قراردادهای یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی که فعلا همگی از کار بیکار شده اند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مرداد ١۳۸۹ – ٣ اوت ۲۰١۰