اعتصاب کارگران ایران خودرو!

بنا به خبر دريافتى٬ روز شنبه ١٩ اردیبهشت ماه٬ دقیقا هشت روز پس از سرکوب وحشیانه مراسمهاى اول مه در سراسر ایران بخصوص در سنندج و پارک لاله تهران توسط حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران، کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو در اعتراض به نپرداختن دستمزدها و مبالغ اضافه کاری فروردین ماه خود دست به اعتصاب زدند. در ساعت اولیه صبح بیش از ٢٠٠ نفر از کارگران قسمت رنگ کار را تعطیل نموده و دست به تجمع اعتراضی زدند. به دنبال این اقدام اعتراض و اعتصاب بسرعت به دیگر قسمتهای مهر کام پارس کشیده شد و بلافاصله کارگران معترض دست به تجمع اعتراضی زدند.  

زرکش مدیر عامل شرکت که جرات روبرو شدن با کارگران معترض و خشمگین را نداشت٬ ضیایی چهره منفور ضد کارگری و معاون خود را به میان کارگران فرستاد. ضیایی که وحشت از صورتش ميباريد و میکوشید بر خود مسلط شود٬ ابتدا تلاش کرد با وعده های دروغ و اینکه "پول نداریم، چکار کنیم٬ شرکت ساپکو پولهای ما را نمیپردازد" و مزخرفاتی از این دست کارگران را آرام کند. اما وقتی با اعتراض جمعی کارگران که گفتند ما فورا و حتما دستمزدهایمان را میخواهیم روبرو شد٬ با گستاخی و بیشرمی تمام به تهدید کارگران به اخراج پرداخت و گفت: همینه که هست! هر که ناراضیه میتواند راهش را بگیره و بره!

اعتصاب و اعتراض کارگران حدود دو ساعت و نيم بطول انجامید. همچنین از روز شنبه تا امروز سه شنبه٬ کم کاری کارگران در خط تولید به نشانه اعتراض به وضعیت موجود ادامه دارد. در این روزها بعلت کم کاری و اقدامات اعتراضى کارگران در امر تولید٬ حجم ضایعات شرکت چندین برابر شده و همین مسئله بشدت موجبات نگرانی زرکش و ضیایی و دیگر عوامل مزدور سرمایه داران را در مهر کام پارس فراهم آورده است. جالب است زرکش و همپالگیهایش طی يک خودشيرينى چاپلوسانه و برای کنترل اوضاع در حال انفجار در میان کارگران٬ پس از گذشت ده روز از اول مه٬ یادشان افتاده بمناسبت روز کارگر باید "لطفی" به کارگران میشد و با توسل به این ترفند مبادرت به توزیع چند کیلو برنج نامرغوب خارجی و مرغ منجمد در بین کارگران نمودند! یکی از کارگران اعتصابی میگفت؛ آقایان خودشان خر تشریف دارند. ما نیازی به صدقه اسلامی نداریم. ما همه حقوق پایمال شده مان را می خواهیم! لازم به ذکر است که تا امروز و اين لحظه کارگران موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کارى فروردین ماه خود نشده اند. اما اعتراض، کم کاری و مقاومت همچنان ادامه دارد. همينطور نارضايتى و کم کارى در بخشهاى ديگر از جمله سالن مونتاژ پژو در روزهاى گذشته در جريان بوده است.   

شرکت مهر کام پارس واقع در جاده مخصوص کرج٬ با حدود ۵٠٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا و بعضا روز مزد و پیمانکاری که در سه شیفت سنگین و فشرده مشغول به کارند٬ از زیر مجموعه ای اصلی شر کت ایران خودرو در زمینه تهیه و تولید انواع سپر و داشبورد اتومبیل میباشد.

تغيير مديريت ايران خودرو که محصول يک بند و بست باندهاى حکومتى بود٬ همراه خود بناچار با وعده هائى فرمال به کارگران همراه بود. باند نجم الدين تلاش داشتند از نارضايتى کارگران از شرايط پادگانى و برده وار کار توسط منوچهر منطقى و شرکا را بنفع خود مصادره کنند. اما کارگران ايران خودرو تسليم اين توهمات نشدند و در بخشهاى مختلف راه خودشان را رفتند و با حرکتهاى اعتراضى پاسخ همه اين مفتخوران را تاکنون داده اند. ديرکرد در پرداخت حقوقها٬ نپرداختن اضافه کارى و حق بهره ورى٬ اضافه کارى اجبارى٬ شرايط پادگانى کار در مجموعه صنعتى ايران خودرو٬ و خواستهاى برحق و پاسخ نگرفته کارگران مجموعه اى است که فضاى اعتراض و اعتصاب را تشديد کرده است. وضعيت بشدت امنيتى در ايران خودرو و تجارب تاکنونى نشان ميدهد که راه واقعى اعتراض دسته جمعى کارگران در چند شرکت و سالنهاى توليد است. حقوق پرداخت نشده و خواستهاى برحق را تنها با نمايش قدرت و اتحاد کارگران ميتوان متحقق کرد.

کارگران ايران خودرو بويژه در اوضاع کنونى که بحران خودروسازيها مستمسکى بدست سرمايه داران براى يورش بيشتر به معيشت و دستمزد کارگران داده است٬ بايد تلاش جدى اى را در دستور بگذارند. اعتصابات موفقى که به نقد کردن دستمزدها منجر ميشود نشان ميدهد که اگر هماهنگى و اتحاد بيشترى ايجاد کنيم ميتوان به بسيارى از خواستها رسيد.
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١٢ مه ٢٠٠٩