تظاهرات در تورنتو_كانادا
زنده باد انقلاب كارگری ! مرگ بر جمهوری اسلامی!
به مناسبت قیام ۲۲ بهمن و در سالگرد انقلاب ۵۷ و برای پایان دادن به عمر ننگین رژیم اسلامی به خیابانها بیاییم !

باید قیام بهمن را زنده كرد. باید راه  بزیر كشیدن جمهوری سركوبگر و ضد انسان اسلامی را نشان داد. باید ضد انقلاب اسلامی را با یك انقلابی دیگر در هم شكست. باید به مناسبت سالروز انقلاب ۵۷ ارتجاع مذهبی كه این انقلاب را به خون كشید را به مصاف كشید. در این روز برای تقویت جنبشی كه برای خلاصی از حكومت اسلامی سرمایه به حركت درآمده باید به خیابانها رفت و ضربه مهلك دیگری را بر این رژیم وارد ساخت. صحنه های باشكوه جنگهای خیابانی سالهای انقلاب توسط نسل جدید و جوانی در حال بازسازی است. سالگرد انقلاب ۵۷ را باید به جلوه ای از شور و اعتماد و توانمندی قیام بهمن بدل كرد. در همه جا این روز را به روز اعتراض  و قدرت نمائی علیه جمهوری اسلامی بدل كنیم.

 

محل اجتماع: تورنتو، شهرداری نورت یورك، میدان مل لستمن
تاریخ: پنج شنبه ۱۱ فوریه ساعت ۵ بعد از ظهر

 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_ تشكیلات كانادا
دوم فوریه ۲٠۱٠