١٢ کارگر در معدن باب نيزو به قتل رسيدند!

با کمال تاسف امروز يکشنبه ٣٠ فروردين حدود ساعت ١٠ صبح٬ ١٢ کارگر معدن باب نيزو کرمان  بر اثر انفجار گاز به قتل رسيدند. جان باختن اين کارگران بدليل خفگى ناشى از گاز کربنيک اعلام شده است.  

جهانگيرى مدیرعامل شرکت معادن ذغال سنگ کرمان عنوان کرده است که کارگران اين معدن براى شرکت خصوصى "دلتا ١٠٠٠" کار ميکنند و نظارت اين شرکت بعهده سازمان صنايع و معادن است. فعلا مدير عامل شرکت معادن مسئولیت را روى دوش سازمان صنایع کرمان انداخته است و لابد فردا اين شرکت در حمايت دولت اسلامى سرمايه داران مسئوليت را "به بى احتياطى کارگران" حواله خواهد کرد!

سرمايه داران و دولت اسلامى شان مسئول مستقيم قتل ١٢ معدنچى هستند. شرايط کار در باب نيزو وحشتناک است. اگر کارگران معدنچى از ايمنى لازم اين نوع کارهاى پرخطر برخوردار بودند٬ چنين اتفاقاتى ١٢ کارگر را قتل عام نميکرد. "حوادث" محيط کار يک دليل ساده دارد؛ سود سرمايه! کار بايد ارزان تر تمام شود و وسائل ايمنى هزينه دارد و سود را کمتر ميکند. لذا تامين سود بيشتر در گرو به قتلگاه فرستادن کارگران است. سرمايه هائى که اين جماعت تلنبار کرده اند با خون و جان کارگران عجين است.

نبايد اجازه داد کارفرماها و دولت مرتجع اسلامى شان شانه خود را از زير بار مسئوليت خالى کنند. هر چند هيچ اندازه از امکانات مادى نميتواند فقدان يک انسان را پر کند٬ اما تامين معيشت خانواده هائى که نان آورشان در تونل معدن به قتل رسيده است تماما بعهده سرمايه داران شرکت مربوطه و دولت شان است. همينطور کارگران باب نيزو بايد ادامه کار در شرايط کنونى را نپذيرند و ضرورى است کار را تا تامين ايمنى لازم متوقف کنند. بايد تلاش کرد که مراسم درگذشت کارگران جان باخته باشکوه و با شرکت گسترده کارگران و مردم آزاديخواه برگزار شود.

حزب٬ جان باختن ١٢ کارگر معدن باب نيزو را به اعضاى خانواده محترمشان٬ کارگران معدن باب نيزو٬ و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد.

 

مرگر بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ فروردين ١٣٨٨ – ١٩ آوريل ٢٠٠٩