مراسم اول مه سنندج با سرکوب رژيم روبرو شد!

بنا به خير دريافتى٬ امروز مراسم اول ماه مه با شرکت حدود ٢٠٠ نفر از کارگران و فعالين کارگرى و خانواده هايشان در پارک جنگلى آبيدر سنندج برگزار شد. لازم بتوضيح است که بدليل بارش باران امورات اين تجمع را مقدارى تحت تاثير قرار داده بود و به همين دليل مردم کمتر از جمعه هاى ديگر به پارک آمده بودند.

 

 

قبل از شروع مراسم مامورين حفاظت اطلاعات بهزاد سهرابى را تحت تعقيب قرار دادند و اين خبر فورا در ميان مراسم پخش شد. بدنبال کارگران تصميم گرفتند مراسم را شروع کنند و فواد کيخسروى قطعنامه آمده شده را ميان حاضرين قرائت کند. اما فضاى پارک بشدت پليسى بود و به محض تجمع کارگران و خواندن يکى دو بند قطعنامه٬ به تجمع هجوم آوردند. همينطور کارگران فقط موفق شدند يکى دو پلاکارد بلند کنند که فورا توسط نيروهاى سرکوب همه پلاکاردها ضبط شد.

کارگران نيز از پله هاى پارک به سمت پائين شروع به راهپيمائى کردند و همزمان دست ميزدند و شعار ميدادند. مضمون شعارها که بصورت هماهنگ تکرار ميشد عبارت بودند از؛ "اتحاد٬ اتحاد"٬ "زندانى سياسى آزاد بايد کردد"٬ و "زنده باد کارگر٬ زنده باد دانشجو"٬ و ... فضاى ايجاد شده توسط تجمع کارگران روى محيط تاثير گذاشته بود و مردمى که به پارک براى تفريح آمده بودند با دست زدن حمايت خود را کارگران ابراز ميکردند.

بدنبال کارگران به چند دسته تقسيم شدند و اقدام به خروج از پارک کردند. بدنبال تصميم کارگران به راهپيمائى و خروج از پارک و رفتن به سمت ميدان کوهنورد٬ لباس شخصى ها و نيروهاى سپاه پاسداران و نيروهاى حفاظتى وارد عمل شدند و سرکوب را گسترده تر کردند. به يکى از کارگران بنام منصور کريميان٬ به بهانه اينکه مشغول گرفتن عکس بوده است٬ با باتوم حمله ور شدند و صورتش را خون آلود کردند. ماموران سرکوب هر کسى که دم دستشان بود را با باتوم ميزدند و دستگير ميکردند. در اثر ضرب و شتم نيروهاى سرکوب مادر يکى از شرکت کنندگان نيز زخمى شد. دراين فاصله تعداد دستگير شدند. در قسمت پائين پارک چندين مينى بوس از نيروهاى سپاه حاضر بودند و دستگير شدگان را سوار ماشين ها ميکردند. بدنبال اين اوضاع کارگران در هر قسمت سعى داشتند خود را از مهلکه خارج کنند. هنوز اخبار دقيقى از تعداد دستگير شدگان وجود ندارد.

کسانى که قبل از مراسم دستگير شده بودند٬ از آنها خواسته شده بود که تعهد بدهند که در مراسم شرکت نميکنند. اما آنها از دادن تعهد خوددارى کردند. بدنبال آنها را تا ساعت ٨ شب به وقت ايران در بازداشت نگه داشتند بودند و دراين ساعت آزاد کردند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١١ ارديبهشت ١٣٨٨ – ١ مه ٢٠٠٩