مرگ دلخراش یک کارگر ساختمانی!

بنا به خبر دريافتى٬ عصر روز سه شنبه هیجدهم فروردین در حوالی پارک ارم تهران (خیابان ارم غربی)٬ یکی از کارگران مهاجر افغان در حالیکه به کمک دیگر کارگران مشغول پایین آوردن میله گردهای چندین متری و بسیار بلند از طبقات فوقانی یک آپارتمان در حال احداث بود٬ ناگهان یکی از این میله گردها با سیم برق فشار قوی برخورد نموده و بر اثر سوختگی شدید و برق گرفتگی در دم جان باخت! متاسفانه نام و هویت این کارگر جان باخته مشخص نشد٬ اما او فقط 20 سال سن داشت!

پس از وقوع حادثه در حالیکه جمع کثیری از مردم با تالم و احساس همدردی نظاره گر اوضاع بودند٬ بلافاصله مالک و پیمانکار ساختمان به همراه چند تن از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. در حالیکه ماموران سعی در متفرق نمودن مردم داشتند٬ مالک و پیمانکار ساختمان با بی تفاوتی غیر انسانی خود می کوشیدند تا دیگران را متقاعد کرده که این حوادث فقط بدلیل "ندانم کاری، اشتباه و عدم رعایت نکات ایمنی از جانب خود کارگر است!"

ساختمانهای در حال احداث و نیمه کاره تهران یکی از مراکز استثمار شدید کارگران افغان است. بخشى از کارگران افغان در همين ساختمانها هم "زندگى ميکنند" و بعضا در اين اماکن خود را از مزدوران و گشت هاى حکومتى که مرتبا دنبال شکار و ديپورت آنها هستند، پنهان ميکنند. اين ساختمانهاى در حال احداث همواره يکى از قتلگاههاى کارگران بوده است. مسئول اين قتلهاى محيط کار کسى جز سرمايه داران و دولت حامى شان نيست.  

کارگران افغانستانى محرومترين بخش طبقه کارگر در ايران اند که همواره در منگنه استثمار شديد و سو استفاده کارفرماهاى پول پرست و رفتار خشن و وحشيانه دولت سرمايه داران هر روز قربانى شده اند. اين بخش از طبقه ما در قعر بردگى هر روز براى بقا جان ميکند. ضرورى است در مراسمهاى اول مه امسال کارگران تاکيد بيشترى بر همسرنوشتى طبقاتى و برخوردارى کارگران مهاجر از حقوق برابر شهروندى کنند. بايد قاطعانه اعمال شنيع و ضد انسانى سرمايه داران مفت خور و اذيت و آزار و باجگيرى راهزنان حکومتى از اين کارگران را محکوم کرد. 

حزب٬ جانباختن اين کارگر را به خانواده٬ دوستان و طبقه کارگر تسليت ميگويد. یاد عزیز این کارگر جان باخته گرامی باد!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ فروردين ١٣٨٨ – ١٣ آوريل ٢٠٠٩