کارخانه مهر گستر؛
اخراج کارگران و سنوات پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ از دو ماه پیش تاکنون٬ بیش از 25 نفر از کارگران "کارخانه مهر گستر" به دستور نغمه کلان سرمایه دار بزرگ از کار اخراج شده اند. این کارگران بدون هیچ حق و حقوقی از امکان کار و زندگی بخور و نمیر محروم شده اند. با وجود برخی اعتراضات و مراجعات و شکایاتی  که تاکنون به ادارات فرمایشی و مزدور کار و بیمه حکومت اسلامی سرمایه داران برای دریافت بیمه بیکاری و حتی نقد کردن طلبهایشان از کارخانه مهر گستر داشته اند٬ به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.

اخراج و بیکارسازی کارگران دسته جمعی نبوده اما بصورت تدريجى همچنان ادامه دارد. این نوع اخراجها  بخشی از ترفند عوامل کارفرما برای ایجاد تفرقه و جدائی در میان کارگران و همچنین ناشی از هراس شان از اعتراضات جمعی کارگران است. علاوه براین 20 نفر اخراج شده٬ کارگران شاغل نیز هم اکنون با گذشت 8 ماه از سال و در حالیکه به پایان سال نزدیک میشویم٬ تا این لحظه موفق به دریافت سنوات سال گذشته هم نشده اند.

در جواب اعتراض و پیگیری کارگران برای نقد نمودن سنوات شان٬ نغمه و همدستانش فقط وعده های دروغ امروز و فردا را به کارگران تحویل میدهند. (سنوات برابر است با پرداخت یکماه حداقل دستمزد که باید در پایان سال به کارگران قراردادی پرداخت شود) همينطور دستمزدهای کارگران هر ماهه به بهانه "نداریم و اوضاع خراب است" با انواع کارشکنی و تاخیر پرداخت میشود.

کارخانه مهر گستر واقع در جاده ساوه سه راه آدران٬ با 50 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه و قراردادهای 6 ماهه با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر٬ در زمینه ذوب و تولید و آبکاری انواع درب و پنجره آلومینیومی فعال است. کار در تعطیلات و اضافه کار اجباری کماکان برقرار است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ آذر ١٣٨٨ – ٢٢ نوامبر ۲۰۰۹