وضعيت اضطرارى در انديمشک!

بنا به اخبارى که امروز بدست حزب رسيده است٬ وضعيت در انديمشک کاملا غير عادى است و نيروهاى سرکوبگر رژيم اسلامى شهر را تماما نظامى کرده اند. بدنبال درگيريهاى ديروز چهارشنبه که از ساعت ١٢ شروع شد و تا آخر شب ادامه داشت٬ رژيم ديشب وضعيت اضطرارى اعلام کرده است. بدنبال آغاز درگيريهاى ديروز نيروهاى ضد شورش از اهواز و شوش  و خرم آباد به  انديمشک فراخوانده شدند. ديشب در نشست مسئولین دولتی مرکب از مسئولین استان٬ امام جمعه٬ فرماندار٬ شورای تامين شهر و نهادهاى امنيتى٬ تصمیم گرفته شده است که تا پايان سال جاری نیرویهای غیر بومی کماکان در اندیمشک باقی خواهند ماند.

رژيم اسلامى امروز طى خبرى در ايرنا و ايسنا ناچار شد به درگيريهاى انديمشک اشاره کند. برخلاف ادعاى فرمانده نيروى انتظامى خوزستان مبنى بر ٧ نفر کشته و ‌٦٨ زخمى٬ آمار دقيق کشته شدگان ١٠ نفر است. همينطور هنوز بيمارستان انديمشک مملو از زخمى است و حدود ۵٠٠ نفر دستگير شده اند. جمهورى اسلامى بدليل نگرانى از آغاز مجدد درگيريها تاکنون جنازه ها را به خانواده ها تحويل نداده و هنوز در سردخانه بيمارستان انديمشک نگهدارى ميشوند.

از بامداد امروز پنچشنبه٬ یگانهای نيروهاى ضد شورش در قبرستانها و اطراف در حال مانور دادن بودند و تلاش داشتند فضاى رعب و وحشت را بيشتر کنند. در ورودی و خروجی شهر ایستگاه بازرسی دایر کردند و همه اتوميبلها تفتیش میشوند. محل تمرکز نيروهاى سرکوب در منطقه اصلى درگيريها يعنى کوى ساختمان و کوى بهارستان است. دراين محلات بيشترين درگيرى با نيروهاى حکومتى صورت گرفته است. همينطور در کوى زيباشهر و کوى رسالت نیروهای ضد شورش و تا دندان مسلح به فواصل کم و هر چند قدم مستقر شده اند.

اطلاعیه حزب ديروز در اندیمشک توزيع شده است. منابع خبرى حزب ميگويند توزيع اطلاعيه حزب باعث شد که رسانه های خبری رژیم اسلامی با تحریف خبر را منعکس کنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب و کشتار مردم بيدفاع انديمشک را قويا محکوم ميکند و مجددا به بازماندگان و خانواده هاى جان باختگان تسليت ميگويد. نيروهاى سرکوب رژيم مسئول به قتل رساندن ده جوان در انديمشک هستند و بايد بعنوان عاملين کشتار مردم معرفى و محاکمه و محکوم شوند. کليه دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند. حزب٬ مجددا جوانان و مردم محروم انديمشک را فراميخواند که آگاهانه مسئله درگيرى طايفه ها را حاشيه اى کنند و نيرويتان را متحدانه عليه ارتجاع اسلامى و در دفاع از خواستهاى مستقل و آزاديخواهانه طبقه کارگر بميدان بياوريد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٢ مارس ٢٠٠٩ – ٢٢ اسفند ١٣٧٨