اخراج ١٠٠٠ کارگر شرکت تابلین!

بنا به خبر دريافتى٬ طى ده روز گذشته بنا به دستور سرمایه داران و در تبانی با ادارات کار و بیمه حکومت ضد کارگر اسلامی٬ بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمانی تابلین از کار بیکار و اخراج شده اند. عوامل کارفرما کارگران را به "مرخصی اجباری" فرستادند و با گستاخی به کارگران گفته اند هر وقت نیاز شد برای بازگشت به کار به شما خبر خواهیم داد! اما این روزها فرستادن کارگران به "مرخصی اجباری" اسم رمز اخراجهای گسترده و سیاست نرم و موذیانه سرمایه داران سود جو برای بالا کشیدن دستمزدها و حقوق پرداخت نشده کارگران است.

بیش از 3000 نفر از کارگران با وجود فرا رسیدن روزهای پایانی سال و افزایش مضاعف گرانی و تورم و هزینه های سرسام آور زندگی٬ هنوز دستمزدها و مبالغ مربوط به انجام اضافه کاری ماههاى دی و بهمن را دریافت نکرده اند. علاوه براین از قرار و شواهد معلوم دستمزدهای اسفند ماه و عیدی و سنوات کارگران نيز توسط حضرات سرمایه دار و کارفرما  پرداخت نشده و بلاتکلیف رها شده است.

زمزمه "بحران مالی" و اخراج گسترده کارگران در شرکت تابلین از چندین ماه پیش شروع شده است. توجيه کارفرماى شرکت تابلين براى نپرداختن دستمزد کارگران عدم پرداخت طلبهای شرکت از جانب شهرداری تهران است. شهردارى ورشکسته تهران هم مدعى است پول ندارد. معلوم نيست اگر پول ندارند چرا اين همه پرونده دزدى کلان در شهردارى تهران و شرکتهاى مختلف وجود دارد؟ کارگران نبايد توجيهات کارفرما و شهردارى را بپذيرند. هدف اين توجيهات اينست که بار بحران شرکت تابلين را روى دوش کارگران بگذارند. هدف اينست با چماق "مرخصى اجبارى" هم بطور گسترده کارگران را اخراج کنند و هم دستمزدهاى ماههاى گذشته و کار تحويل داده شده را ندهند و به جيب بزنند. کارگران تابلين بايد در مقابل اين راهزنى آشکار کارفرما و شهردارى و سياست اخراج گسترده٬  دسته جمعى و قاطعانه اعتراض کنند. دستمزدها و طلبهاى معوقه بايد فورا پرداخت شود و همه کارگران به سرکار برگردند.

شرکت تابلین مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 3000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقرند. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 264 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر لحظه خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز  هست مشغول به کارند.

بسیاری از این کارگران بر اثر بیکاری و فقر به امید یافتن لقمه نانی از شهرستانهای دور دست به تهران مهاجرت نموده و هم اکنون در کمپهای شرکت تابلین که فاقد هر گونه امکانات غذایی، بهداشتی و رفاهی و استراحتی مناسب است زندگی ميکنند. با اینحال کار سنگین و پرخطر و فرساینده در اعماق زمین و حتی ندیدن نور خورشید در طول روز، دوری از خانواده و نگران خاطری های خاص خودش و در عین حال نپرداختن دستمزدهای ناچیزو اخرا ج از کار  توسط سرمایه داران مفتخور و حکومت اسلامیشان٬ کارگران را در محاصره فشارهای مالی و روانی قرار داده است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٧ اسفند ١٣٨٨ – ٨ مارس ٢٠١٠