آکسیون های اعتراضی به حضور احمدی نژاد در دانمارک
پرچم های "وانتد" با استقبال بسیار روبرو شد

پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ دسامبر٬ تعدادى از کادرها و اعضا و دوستان حزب اتحاد کمونیسم کارگری در آکسیون هایی در اعتراض به شرکت احمدی نژاد در اجلاس محیط زیست در کپنهاگ، دانمارک شرکت داشتند. روز پنجشنبه در هوای برفی و سرمای بسیار سخت یک راهپیمایی و میتینگ نزدیک به سه ساعت در اعتراض به حضور احمدی نژاد و کل رژیم اسلامی در مرکز شهر کپنهاگ انجام گرفت. احزاب و سازمان های مختلف چپ و کمونیست در این راهپیمایی شرکت کردند. پرچم های سرخ و فریاد های مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر رژیم ضد زن، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و احمدی نژاد برو گمشو به زبان های فارسی، انگلیسی و دانمارکی توجه مردم را بخود جلب کرد. رفقای حزب با پرچم های حزب و "وانتد" در این راهپیمایی شرکت کردند. بر پرچم های WANTED عکس های سران رژیم، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد بعنوان مجرم چاپ شده است و خواست محاکمه این جانیان به جرم جنایت علیه بشریت طرح شده است. این پرچم ها بخصوص توجه بسیاری را بخود جلب کرد.

روز جمعه آکسيون اعتراضی ساعت ۱ بعدازظهر، ابتدا روبروی سالن برگزاری کنفرانس آغاز شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارتهای اعتراضی به رژیم اسلامی عليه حضور احمدی نژاد شعار میدادند. حوالی ساعت یک و نيم هياتی از مزدوران رژيم اسلامی بعنوان خبرنگار به محل تظاهرات نزدیک شدند و شروع به عکس گرفتن از شرکت کنندگان در تظاهرات کردند. اوباش اسلامی به تظاهرات کنندگان توهين و فحاشی کردند و قصد داشتند که به این ترتیب آنها را مرعوب کنند. آنها بدنبال اعتراض تظاهرات کنندگان از محل دور شدند. کمی بعد یکی دیگر از این مزدوران به محل تجمع معترضین نزدیک شد که در اینجا یکی از رفقای زن حزب به سوی او حمله ور شد، به او لگد زد و با پرچمی که در دست داشت بر سر او کوبید و فریاد زد: "مزدور برو گمشو!"٬ "تروریست برو گمشو!" این مزدور اسلامی که کاملا شوکه شده بود و در اثر حمله بالانس خود را از دست داده بود، نزدیک بود زمین بخورد. اما سریعا خود را جمع کرد و از محل دور شد. در دانمارک هم زنان رادیکال نشان دادند که در تعرض به رژیم اسلامی در پیشاپیش صف حرکت میکنند.

در این آکسیون خبرنگاران بسیاری از پرچم های رفقا عکس گرفتند و چند خبرنگار با نسرین رمضانعلی گفتگو کردند. در روز پنجشنبه روزنامه اینفورماسیون و چهارشنبه روزنامه یولند پستن با آذر ماجدی درباره اوضاع سیاسی در ایران، جدال دو جناح، خواست های مردم و نقش و موقعیت جنبش آزادی زن گفتگو کردند. روز دوشنبه ۲۱ دسامبر مقاله مفصلی از آذر ماجدی در روزنامه اینفورماسیون منتشر شد و یولند پستن نیز گفتگو با وی را بزودی چاپ خواهد کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

تشکيلات خارج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٢ دسامبر ٢٠٠٩ – ١ ديماه ١٣٨٨