حکومت اسلامی نمیخوایم٬ نمیخوایم!
 تظاهرات ضد حکومتی در تهران ادامه دارد !

به دنبال اعتراضات و تظاهرات پر شور ضد حکومتی مردم در روز عاشورا و علیرغم تهدیدها و خط و نشان کشیدنهای مزدوران ریز و درشت حکومت اوباش اسلامی٬ روز پنجشنبه دهم دیماه از اول صبح دهان به دهان در بین مردم و جوانان میچرخد: امروز ساعت 3 عصر میدان امام حسین، ساعت 3 عصر میدان و خیابان ولیعصر و میدان ونک و...

حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران پس از شنیدن قرار و تظاهراتهای مردم، برای مقابله و سرکوب اعتراضات مردمی از ساعت 10 صبح دست به تحرکات گسترده و تدابیر امنیتی شدیدی زده است. هر چه به ساعت 3 نزدیکتر میشویم دسته دسته از انواع نیروهای سرکوبگر و ضد شورش و لباس شخصی ها در اطراف میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور و ابتدای خیابان تهران نو مستقر میشوند. بشدت ترسیده اند. چشمان هراسان و پر از ابهامشان هر چیزی را میکاود. در حوالی ساعت 2 بعدازظهر بتدریج جوانان و مردم در میدان امام حسین و خیابانهای اطراف تجمع میکنند. طولی نمیکشد که چندین هزار نفر از جوانان و مردم معترض در محل جمع می شوند. تلاش اولیه مزدوران اوباش حکومتی و پاسداراها و بسیجی ها برای متفرق نمودن مردم ناکام میماند. نیروهای تا دندان مسلح و سرکوبگر به مردم حمله ور میشوند. با باتوم حتی عابرین پیاده و سالمندان و هر جنبنده ای را بشدت  مورد ضرب و شتم قرار میدهند. سعی شان بر اینست ضربات باطوم را بیشتر بر ناحیه سر و صورت مردم بکوبند. کار به تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور و گاز فلفل میرسد. جوانان و مردم با به آتش کشیدن سطلهای زباله و پرتاب سنگ بسوی مزدوران سرکوبگر به دفاع از خود میپردازند، بسیار دیدنی و زیباست.

مردم و جوانان متحد و همبسته شعار میدهند: حکومت اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر خامنه ای! تظاهرات و جنگ و گریز خیابانی تا حوالی ساعت 7 عصر ادامه مییابد. اما میدان امام حسین و کلیه خیابانهای اطراف تا پاسی از نیمه شب همچنان در قرق نیروهای نظامی و پلیس ضد شورش که بسختی خسته و درمانده شده اند میماند. همزمان با درگیریهای میدان امام حسین مردم از ساعت 3 عصر در دسته های چندین هزار نفری در میدان و خیابان ولیعصر علیه جنایتکاران اسلامی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای دست به اعتراض و تجمع گسترده زده اند. با وجود آنکه صدها نفر پلیس ضد شورش و پاسدار بسیجی های خود فروش و لباس شخصی ها از ساعتها قبل در میدان و خیابان ولیعصر مستقر شده بودند اما حریف مردم و جوانان نمی شوند. مزدوران وحشت زده با زبونی و خفت درخواست نیروهای کمکی میکنند. به دنبال درخواست نیرو برای سرکوب اعتراضات میدان و خیابان ولیعصر راس ساعت 4 عصر بیش از صدها راس از گله های وحشی پلیس ضد شورش موتور سوار از مقر اصلی پلیس ضد شورش تهران واقع در غرب تهران ضلع شرقی استادیوم آزادی در حالیکه از جانب تویوتاهای سپاه و مجهز به همه امکانات سرکوب پشتیبانی میشدند به میدان ولیعصر گسیل شدند. اما تظاهرات و اعتراضات ضد حکومتی در این منطقه نیز تا حوالی شب ادامه داشت.

همزمان با این درگیریها تجمعات و اعتراضات پراکنده ای از جانب مردم بر علیه حکومت اسلامی  صورت گرفته است. بنا به اخبار دسته های پلیس ضد شورش در میدان ونک وحشیانه به کتک کاری و ضرب و شتم مردم معترض پرداخته اند. در این منطقه بعضی از مغازه داران و فروشگاهها به حمایت از مردم و علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی دست به اعتراض زده اند. علاوه بر مناطق فوق در روز جمعه یازدهم دیماه نیز در مناطقی از تهران تظاهراتها و اعتراضات مردمی ادامه داشته است. علاوه بر اینها در روزهای پنجشنبه و جمعه شب از ساعت 9 شب به بعد در منطقه مجیدیه و سید خندان و برخی نقاط دیگر تهران جمع کثیری از مردم در پشت بامها شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر دیکتاتور و... سر داده اند .

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ ديماه ١٣٨٨ – ٢ ژانويه ٢٠٠٩